“GLO-VET” projekta apmācības tiešsaistē - VENTSPILS TEHNIKUMS

“GLO-VET” projekta apmācības tiešsaistē

Ceturtdien, 2020.gada 19. novembrī norisinājās Erasmus+ projekta “GLO-VET – profesionālajā izglītībā veicināt globālo atbildību un ilgtspējīgas darbības” (“GLO-VET – making vocational education promote global responsibility and sustainable actions”), saīsinājumā “GLO-VET”, pirmās apmācības tiešsaistē pedagogiem un projekta koordinatoriem. Apmācības organizēja projekta koordinators –  Luksia, Municipal Education and Training Consortium in Western Uusimaa (Somija), tajās piedalījās visi projekta partneriem: Bromangymnasiet (Zviedrija), Ventspils Tehnikums (Latvija) un Alen Mulimedia (Spānija). Kopskaitā apmācībās piedalījās 17 dalībnieki un Ventspils Tehnikumu pārstāvēja Odarka Kukite, Varvara Sproģe, Irina Rituma, Elīna Skore un Ieva Krūmiņa. Apmācību mērķis –  profesionālās izglītības pedagogiem iemācīt jaunas pedagoģiskās metodes, lai mācību procesā iekļautu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, izveidotu sadarbību ar citiem pedagogiem, kā arī dalītos pieredzē un labās prakses piemēriem.
Pilnvērtīgai tēmas izpratnei, vispirms apmācību dalībnieki tika iepazīstināti ar  “Ilgstpējīgas attīstības mērķu” un pilsoniskās līdzdalības rašanās stāstu, guva ieskatu “GLO-VET” projekta aktivitātēs un plānoto rezultātu sasniegšanā, projekta partneri prezentēja savas organizācijas un dalījās ar aptaujās gūtajiem rezultātiem, dalībnieki piedalījās diskusiju grupās un uzzināja citu partneru pieredzi ilgtspējas attīstības jomā.
Apmācību dalībniekiem ir izveidota un pieejama vietne padlet formātā, kur ir iespējams turpināt tēmas izpēti, izmantojot tur iekļautos materiālus, dalīties savās pārdomās un attīstīt jaunas idejas.  
Prieks par mūsu aktīvajiem un zinātkārajiem pedagogiem, ar kuriem var kopā sasniegt izvirzītos mērķus!

Sagatavoja:
Ventspils Tehnikuma
Projekta vadītāja
Ieva Krūmiņa
E-pasts:
Dalīties: