Īstenotie rezultāti projekta "Darba vidē balstītās mācības" ietvaros 2017./2018. mācību gadā - VENTSPILS TEHNIKUMS

Īstenotie rezultāti projekta “Darba vidē balstītās mācības” ietvaros 2017./2018. mācību gadā

Īstenotie rezultāti projekta “Darba vidē balstītās mācības” ietvaros 2017./2018. mācību gadā

Ventspils Tehnikums 2017. gada 29. maijā noslēdza sadarbības līgumu ar biedrību “Latvijas Darba devēju konfederācija” par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksē uzņēmumos” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” ietvaros.

2017./2018.mācību gadā Ventspils Tehnikumā īstenotas:

– 8 darba vidē balstītas mācības;
– 131 darba vidē balstītas prakses.

Prakses vietas, kurās atradās visvairāk audzēkņu: SIA “Arktika G”, SIA “Zītari ZL, SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””, SIA “Volts-1”, SIA “Elektriķis”, SIA “HansaMatrix Ventspils”, PSIA “Ventspils Siltums”, AS “Sadales tīkli” un SIA “Bucher Municipal”.

Vairāk par projektu: https://www.ventspilstehnikums.lv/sam-8-5-1/

Dalīties: