Īstenotie rezultāti projekta "Darba vidē balstītās mācības" ietvaros 2020./2021. mācību gadā - VENTSPILS TEHNIKUMS

Īstenotie rezultāti projekta “Darba vidē balstītās mācības” ietvaros 2020./2021. mācību gadā

Īstenotie rezultāti projekta “Darba vidē balstītās mācības” ietvaros 2020./2021. mācību gadā

Īstenotie rezultāti projekta Nr.8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksē uzņēmumos” ietvaros 2020./2021.mācību gadā

Jaunajā mācību gadā tika veiktas izmaiņas projekta īstenošanas noteikumos, kā rezultātā tika ierobežots minimālais prakses periods un izveidoti papildus nosacījumi to īstenošanai, kā arī COVID-19 radītie ierobežojumi atstāja negatīvu ietekmi uz darba vidē balstīto mācību un prakšu plānu īstenošanu.

2020./2021.mācību gadā Ventspils Tehnikumā īstenotas:

– 3 darba vidē balstītas mācības;
– 55 darba vidē balstītas prakses.

Prakses vietas, kurās atradās visvairāk audzēkņu: SIA “Elektriķis”, SIA “Aspired”, Kuldīgas galvenā bibliotēka, SIA “Bucher Municipal”, SIA “Talsu spriegums”, SIA “Fix”, SIA “Profline”, PSIA “Ventspils reiss” un SIA “Volts-1”.

2020./2021. mācību gada 1.semestrī tika noslēgts iepirkuma līgums par individuālo aizsardzības līdzekļu un darba apģērbu iegādi, kā rezultātā jau 2.semestrī Ventspils Tehnikums spēja nodrošināt 14 audzēkņus ar darba videi nepieciešamiem IAL un darba apģērbiem.

Vairāk par projektu: https://www.ventspilstehnikums.lv/sam-8-5-1/

Dalīties: