Datorsistēmu tehniķis - VENTSPILS TEHNIKUMS
Programmas akreditācija
Programmas akreditācija
Nr.: AP 5287
Mācību ilgums
Mācību ilgums
4 gadi
Iepriekš iegūtā izglītība
Iepriekš iegūtā izglītība
Pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Iegūstamā kvalifikācija
Iegūstamā kvalifikācija
Atbilst LKI 4. līmenim
Mācību laikā apgūstamie priekšmeti
 • EIKT pamatprocesi un darbu veidi
 • EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas
 • Vienkāršu algoritmu izstrāde
 • Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei
 • Datortehnikas komplektēšana un montāža
 • Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana
 • Biroja tehnikas apkope un remonts
 • Serveru izvēle un uzstādīšana
 • EIKT drošības politikas veidošana
 • Drošības sistēmu uzstādīšana
 • Perifērijas iekārtu apkope un remonts
 • EIKT produktu izstrāde
 • Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana
 • Datorsistēmu tehniķa prakse
 • Vispārizglītojošie mācību priekšmeti
Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums

Datorsistēmu tehniķis uzstāda vienkāršus lokālos datortīklus, pārbauda un novērš kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus; sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski, ar savu profesionālo darbību veicina un uzlabo datorlietotāju darba efektivitāti. Datorsistēmu tehniķis strādā uzņēmumā, kas sniedz informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pakalpojumus, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

Foto
Iesniedzamie dokumenti
 • Apliecība par pamatizglītību
 • Sekmju izraksts
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
Uzņemšanas kritēriji
 • Ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu
 • Pārrunas
Prakses vietas

Dažādos uzņēmumos, kuru veiksmīgai darbībai nepieciešams datorsistēmu tehniķis, kā, piemēram, dažādi tirdzniecības uzņēmumi, valsts iestādes, SIA FIX, Digitālais centrs, SIA “Elektriķis”, SIA “Volts”, A/S “Latvenergo”, SIA “Noord Natie Ventspils Terminals”, A/S “Ventamonjaks” un daudzos citos uzņēmumos.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:
 • Strādāt dažādās organizācijās, vai pie individuālajiem datorlietotājiem, kur sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku
 • Uzstādīt, konfigurēt, diagnosticēt un modernizēt datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērst kļūmes to darbībā
 • Brīvi pārvaldīt biroja lietojumprogrammas dokumentus, aprēķinu tabulas, prezentāciju sagatavošanu un datorlietotāja darba procesu automatizēšanu, sagatavot un uzturēt vienkāršas datubāzes un interneta mājas lapas
 • Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs
 • Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju kursos, uzņēmumos un semināros
Iegūtās prasmes pēc programmas apguves
 • Uzturēt datortehniku, datortīklu
 • Pārvaldīt programmatūras un datus
 • Sniegt atbalstu datorlietotājiem
 • Uzraudzīt sistēmas drošības risinājumus
 • Dokumentēt informācijas tehnoloģiju infrastruktūru un attīstības plānošanu
 • Lietot profesionālā līmenī lietojumprogrammas
Dalīties: