Metinātājs MMA, MAG - VENTSPILS TEHNIKUMS
Mācību ilgums
Mācību ilgums
1 gads
Iepriekš iegūtā izglītība
Iepriekš iegūtā izglītība
Vidējā izglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Arodizglītības kvalifikācijas apliecība
Iegūstamā kvalifikācija
Iegūstamā kvalifikācija
Atbilst LKI 3. līmenim
Mācību laikā apgūstamie priekšmeti
 • Metināšanas tehnoloģija metināšanā ar
  MAG iekārtām
 • Metināšanas tehnoloģija metināšanā ar
  MAG iekārtām
 • Metināšanas iekārtas
 • Materiālmācība
 • Rasējumu lasīšana
 • Elektrotehnika un elektrodrošība
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Profesionālā saskarsme
 • Profesionālā svešvaloda
 • Praktiskās mācības metināšanā
 • Vispārizglītojošie mācību priekšmeti
Iesniedzamie dokumenti
 • Diploms par vispārējo vidējo izglītību
 • Sekmju izraksts
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
Uzņemšanas kritēriji
 • Ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu
 • Pārrunas
Prakses vietas

SIA “Bucher Municipal”, SIA “Malmar Sheet Metal”, SIA “Ventspils steel construction”, Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”, SIA “Bāka”, SIA “Grifs”, SIA “Ostas celtnieks”, SIA “Metserviss”, SIA “Metāls”, AS “BMGS”, AS “Ventspils nafta”, SIA “TC steel”, SIA “Ventamonjaks serviss”, SIA “Ventspils metināšanas rūpnīca”, SIA “LMB Metāls”. Prakses vietas audzēknis var izvēlēties arī pats atbilstoša profila uzņēmumos citās pilsētās vai novados.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:
 • Strādāt mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumos sadarbībā ar dažāda līmeņa metālapstrādes speciālistiem
 • Piedalīties metālapstrādes tehnoloģiskā procesa sagatavošanā un realizēšanā
 • Turpināt izglītību augstākās izglītības programmās, pilnveidot savas zināšanas un prasmes nozares kursos
Dalīties: