Viesmīlis, Bārmenis - VENTSPILS TEHNIKUMS

Viesmīlis, Bārmenis

Mācību ilgums
Mācību ilgums
4 gadi
Iepriekš iegūtā izglītība
Iepriekš iegūtā izglītība
Pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Iegūstamā kvalifikācija
Iegūstamā kvalifikācija
Atbilst LKI 4. līmenim
Profesionālie kompetenču moduļi
 • Ēdināšanas uzņēmuma darbības
  pamatprincipi
 • Paškontroles sistēma ēdināšanas
  uzņēmumā
 • Lietišķās saskarsmes pamatprincipi
 • Telpu un darba vietas sagatavošana
 • Sagatavošanās viesu uzņemšanai
 • Profesionālā saziņa svešvalodās
 • Viesu pasūtījuma pieņemšana
 • Viesu pasūtījuma izpilde
 • Norēķini ar viesi
 • Uzskaites un atskaites dokumentācijas
  sagatavošana ēdināšanas uzņēmumā
 • Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde
 • Dzērienu un kokteiļu gatavošana
 • Ēdienu gatavošanas pamatiemaņas
 • Viesu mērķa grupu apkalpošana
 • Pasākumu apkalpošana
 • Telpu dizains un floristika
 • Vispārizglītojošie mācību priekšmeti
Iesniedzamie dokumenti
 • Apliecība par pamatizglītību
 • Sekmju izraksts
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
Uzņemšanas kritēriji
 • Ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu
 • Pārrunas
Prakses vietas

Latvijas viesnīcās, atpūtas bāzēs un kempingos, kā arī ir iespēja strādāt Vācijā – viesnīcās un viesu mājās.

Mācību laikā piedāvājam prakses iespējas Latvijas un ārvalstu vadošajos viesmīlības uzņēmumos, ir iespēja piedalīties Erasmus+ starptautiskās apmaiņas programmās.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:

Viesmīlis var savu profesionālo karjeru veidot, strādājot viesmīlības uzņēmumos- viesnīcās, restorānos Latvijā un ārzemēs, kā arī turpināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādēs.

Dalīties: