Viesu uzņemšanas dienesta speciālists - VENTSPILS TEHNIKUMS

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists

Mācību ilgums
Mācību ilgums
4 gadi
Iepriekš iegūtā izglītība
Iepriekš iegūtā izglītība
Pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Iegūstamā kvalifikācija
Iegūstamā kvalifikācija
Atbilst LKI 4. līmenim
Programmas akreditācija
Programmas akreditācija
Nr.: AP 6685
Mācību laikā apgūstamie priekšmeti
 • Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprocesi
 • Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
 • Prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
 • Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai
 • Viesu apkalpošana viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs
 • Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana
 • Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite
 • Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
 • Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana
 • Konferenču un semināru apkalpošana
 • Aktīvā tūrisma pakalpojumi
 • Starpkultūru pakalpojumi
 • Viesu mērķa grupu apkalpošana
 • Telpu dizains un floristika
 • Viesu uzņemšanas dienesta speciālista prakse
 • Vispārizglītojošie mācību priekšmeti
Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums

Izglītības procesa rezultātā sagatavot viesu uzņemšanas dienesta speciālistu, kurš uzņem un apkalpo viesus, veic pieprasījumu apstiprināšanu un istabu rezervēšanu, viesu reģistrāciju, informē viesus par pakalpojumiem viesnīcā un ārpus tās, norēķinās ar viesiem, ievērojot uzņēmuma standartus, spēj reaģēt konflikta situācijās, izmantojot saskarsmes psiholoģijas prasmes. Atbilstoši kompetencei prot organizēt savu darbu un sadarboties ar citiem uzņēmuma speciālistiem, patstāvīgi pieņem lēmumus, sazinās valsts valodā un divās svešvalodās.

Foto
Iesniedzamie dokumenti
 • Apliecība par pamatizglītību
 • Sekmju izraksts
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
Uzņemšanas kritēriji
 • Ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu
 • Pārrunas
Prakses vietas

Latvijas viesnīcās, atpūtas bāzēs un kempingos, kā arī ir iespēja strādāt Vācijā – dažādos hoteļos, viesnīcās un viesu mājās.

Mācību laikā piedāvājam prakses iespējas Latvijas un ārvalstu vadošajos viesmīlības uzņēmumos, ir iespēja piedalīties Erasmus+ starptautiskās apmaiņas programmās.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists var savu profesionālo karjeru veidot, strādājot viesmīlības uzņēmumos- viesnīcās, viesu mājās, moteļos Latvijā un ārzemēs, kā arī turpināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādēs.

Iegūtās prasmes pēc programmas apguves:
 • Apstiprina viesnīcā viesu pieprasījumus un rezervē viņiem istabas
 • Reģistrē viesus, kad viņi ierodas, sagatavo reģistrācijas kartes
 • Iedala istabas, ņemot vērā viesu vēlmes, programmē istabu atslēgas
 • Sniedz informāciju esošajiem un potenciālajiem viesiem pa telefonu, izmantojot internetu u.tml
 • Pieņem viesu lūgumus pamodināt viņus noteiktā laikā un paveic to
 • Pārzina un informē viesus par pakalpojumiem un pasākumiem viesnīcā un ārpus tās
 • Strādāt ar kases aparātu
 • Nepieciešamības gadījumā pasūta viesiem taksometru
 • Sagatavo viesiem rēķinus un pieņem maksājumus
 • Risina konflikta un problēmu situācijas
 • Ievēro noteikumus par viesu informācijas neizpaušanu
 • Lietot svešvalodu, lasot profesionālo literatūru, kā arī profesionālajā saskarsmē.
PIETEIKTIES PROGRAMMAI
Dalīties: