Jaunajā mācību gadā piedāvās 20 ES fonda līdzfinansētas izglītības programmas strādājošajiem un pašnodarbinātajiem - VENTSPILS TEHNIKUMS

Jaunajā mācību gadā piedāvās 20 ES fonda līdzfinansētas izglītības programmas strādājošajiem un pašnodarbinātajiem

jaunais_logo

2018. gada rudenī Ventspils Tehnikums Ventspils pilsētas un Kurzemes reģiona strādājošajiem un pašnodarbinātajiem iedzīvotājiem piedāvās iespēju pieteikties 20 Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu izglītības programmu apguvei.

Profesionālās tālākizglītības programmas:

1) Metālapstrāde: lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) – 480 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada jūlijs. Programmu absolvējot, tiek iegūta 2. līmeņa profesionālā kvalifikācija “Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)”, 10% līdzmaksājums EUR 156,60;

2) Metālapstrāde: lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) – 480 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada jūlijs. Programmu absolvējot, tiek iegūta 2. līmeņa profesionālā kvalifikācija “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)”, 10% līdzmaksājums EUR 156,60;

3) Autotransports: automehāniķis – 960 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada oktobris. Programmu absolvējot, tiek iegūta 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija “Automehāniķis”, 10% līdzmaksājums EUR 148,50;

4) Elektromontieris – 640 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada augusts. Programmu absolvējot, tiek iegūta 2. līmeņa profesionālā kvalifikācija “Elektromontieris”, 10% līdzmaksājums EUR 87,12.

Profesionālās pilnveides programmas:

1) Pārtikas produktu tehnoloģija: saldumu un šokolādes izstrādājumi – 160 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada februāris, 10% līdzmaksājums EUR 42,84;

2) Viesnīcu pakalpojumi: konferenču un semināru apkalpošana – 160 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada februāris, 10% līdzmaksājums EUR 42,84;

3) Autotransports: motora remonts – 160 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada februāris, 10% līdzmaksājums EUR 48,60;

4) Autotransports: elektronisko sistēmu remonts – 160 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada februāris, 10% līdzmaksājums EUR 48,60.

Neformālās izglītības programmas:

1) Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā – 80 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada janvāris, 10% līdzmaksājums EUR 36,00;

2) Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā – 64 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada janvāris, 10% līdzmaksājums EUR 28,80;

3) Rasēšanas pamati – 42 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada janvāris, 10% līdzmaksājums EUR 18,90;

4) Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts – 82 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada janvāris, 10% līdzmaksājums EUR 36,00;

5) Elektronisko sistēmu remonta pamati – 82 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada janvāris, 10% līdzmaksājums EUR 36,00;

6) Programmējamie kontrolleri – 60 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada janvāris, 10% līdzmaksājums EUR 27,00;

7) Iekšējās instalācijas elektrisko shēmu montāža – 140 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada janvāris, 10% līdzmaksājums EUR 36,00;

8) Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība – 40 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2018. gada decembris, 10% līdzmaksājums EUR 18,00;

9) Datu analīze un pārskatu sagatavošana – 34 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2018. gada decembris, 10% līdzmaksājums EUR 15,30;

10) Google Adwords kampaņu organizēšana – 32 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2018. gada decembris, 10% līdzmaksājums EUR 14,40;

11) Lodēšanas tehnoloģijas un standarti – 60 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada janvāris, 10% līdzmaksājums EUR 27,00;

12) Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana – 60 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada janvāris, 10% līdzmaksājums EUR 27,00.

Mācībām varēs pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību – pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību atkarībā no izvēlētajām mācībām un tajās nepieciešamajām priekšzināšanām. Pēc pieteikšanās mācībām, kas provizoriski varētu tikt uzsākta š.g. augustā, divu mēnešu laikā iedzīvotāji saņems mācību apstiprinājumu, lai šī gada novembrī Ventspils Tehnikumā varētu sākties mācību grupu komplektēšana un mācības.

Mācības tiks organizētas Ventspils Tehnikumā darba dienu vakaros. Mācību izmaksas 90% apmērā sedz Eiropas Savienības fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs. Savukārt mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu. Projekts tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidi” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros. Vairāk informācijas par projektu Ventspils Tehnikuma mājas lapā https://www.pikc.lv/lv/par-mums/projekti/pieauguso-izglitiba/, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras izveidotajā projekta mājas lapā https://www.macibaspieaugusajiem.lv/.

Informāciju sagatavoja: Solvita Pleinica Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: + 371 22007768 E-pasts:

Dalīties: