Jaunuzsāktā partnerības projekta sanāksme Somijā - VENTSPILS TEHNIKUMS

Jaunuzsāktā partnerības projekta sanāksme Somijā

Jaunuzsāktā partnerības projekta sanāksme Somijā

No 2022. gada 6. februāra līdz 9. februārim Īsalmi, Somijā norisinājās stratēģiskās partnerības projekta darba grupas pirmā klātienes tikšanās, kurā Ventspils Tehnikumu pārstāvēja projektu vadītāji Ralfs Ērkšķis, Elvis Binders-Čoders un Kaido Pobuss.

Erasmus+  projekts “Kā rīkoties – priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanā” sācies 2022. gada 10. oktobrī un tā mērķis ir ieviest mākslīgā intelekta rīku, kas palīdzētu identificēt izglītojamos ar lielāku risku pamest mācības, un izstrādāt metodes, kas tos novērstu un palīdzētu uzlabot audzēkņa labbūtību un apņēmību mācīties ilgtermiņā.

Sanāksmes laikā projekta partneri no Somijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas iepazinās ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas statistiku partneru izglītības iestādēs un valstīs kopumā. Pieredzē dalījās speciālisti, kas ikdienā veic konsultācijas ar izglītojamiem, cenšoties mazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, izmantojot mūsdienīgāku pieeju darbā ar jauniešiem.

Raksts turpinās pēc foto galerijas

Somijas informāciju tehnoloģiju risinājumu un konsultēšanas uzņēmuma “TCD Consulting and Research” pārstāvis iepazīstināja ar mākslīgā intelekta instrumentu, tā tehniskajām īpašībām un iespējām, tā pielietojumu, izmantojot dažādus rādītājus no uzskaites sistēmām izglītības iestādēs (piemēram, sekmes, kavējumi). Projekta darba grupa guva priekšstatu, ka šāds rīks var palīdzēt laicīgi konstatēt, ja kāds no izglītojamiem atrodas augsta riska zonā ar lielu iespējamību priekšlaicīgi pārtraukt mācības.

Projekta partneri vienojās par nākamajiem darba uzdevumiem, turpmākajām aktivitātēm un sasniedzamajiem projekta rezultātiem īstenošanas periodā. Vizītes laikā Somijā tika nostiprināta partneru sadarbība un darbs komandā, kas paver iespēju turpmākām starptautiskām aktivitātēm ar projekta partnervalstu izglītības iestādēm.

Mobilitāte īstenota Erasmus+ (KA2) projekta Nr. 2022-1-FI01-KA220-VET-000087451 “Kā rīkoties – priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanā” ietvaros un ir notikusi pateicoties Eiropas Savienības fondu finansējumam.

Informāciju sagatavoja:
Ralfs Ērkšķis
Ventspils Tehnikuma
Projektu vadītājs
E-pasts:

Dalīties: