Kontakti - VENTSPILS TEHNIKUMS

Kontakti

Sazinieties ar mums

Kontakti

Rekvizīti

VENTSPILS TEHNIKUMS
Reģ. Nr. 90000079824
Valsts kase
LV13TREL215030004500B
TRELLV22

VENTSPILS TEHNIKUMS
Reģ. Nr. 90000079824
Valsts kase
LV71TREL2150300007000
TRELLV22

Veicot maksājumu par dienesta viesnīcu lūdzu norādiet:
Vārdu, uzvārdu, personas kodu un ieņēmuma kodu 21382

TRAUKSMES CELŠANA

Sazinies ar mums

      Dalīties: