Kontakti - VENTSPILS TEHNIKUMS

Kontakti

Sazinieties ar mums

Kontakti

ZVANIET

Ventspils Tehnikums:

+371 636 226 63

Dienesta viesnīca:

+371 29221395

Uzņemšanas komisija:

+371 22005278

ATBRAUCIET
KOLEKTĪVS

Rekvizīti

VENTSPILS TEHNIKUMS
Reģ. Nr. 90000079824
Valsts kase
LV13TREL215030004500B
TRELLV22

VENTSPILS TEHNIKUMS
Reģ. Nr. 90000079824
Valsts kase
LV71TREL2150300007000
TRELLV22

Veicot maksājumu par dienesta viesnīcu lūdzu norādiet:
Vārdu, uzvārdu, personas kodu un ieņēmuma kodu 21382

TRAUKSMES CELŠANA

Sazinies ar mums

      Pieprasījumiem par konkrētas fiziskās personas datu apstrādi:

      Datu aizsardzības speciālists: vai zemāk redzamā forma

        Dalīties: