Labbūtības ceļakarte Ventspils Tehnikumā - VENTSPILS TEHNIKUMS

Labbūtības ceļakarte Ventspils Tehnikumā

Labbūtības ceļakarte Ventspils Tehnikumā

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestādes jauniešu pašpārvalžu iniciatīvu projektiem – labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanai, kas ir identificētas, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās, un saplānotas JSPA organizētās mācībās par skolēnu labbūtības ceļakartes izstrādi, tādējādi nostiprinot psihoemocionālo un pilsoniskās līdzdalības kompetenci Latvijas izglītības iestādēs, veidojot pilsoniski aktīvu, līdzdalībā balstītu jauniešu paaudzi pēc-Covid19 laikmetā.

Projekta mērķis ir organizēt izglītojošu, aizraujošu un saliedējošu aktivitāšu kopumu, kas mazinātu Covid-19 radīto ietekmi uz Ventspils Tehnikuma jauniešu emocionālo labbūtību

Biedrība “Radi vidi ģimenē”

PIKC “Ventspils Tehnikums”

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros īstenotā konkursā “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai”

Projekta “Labbūtības ceļakartes īstenošana Ventspils Tehnikumā” īstenošanas pamats ir līgums starp “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” un “Ventspils Tehnikums”. Līgums numurs VP2021/4-41

Projekta īstenošana palīdzēs risināt socializēšanās trūkumu, raisīs pozitīvas emocijas, informēs skolas jauniešus par iespējamiem palīdzības saņemšanas veidiem (akcentu liekot uz anonīmu palīdzības pieejamību). Kā ir novērots pēc Azeron pētniecības datiem, vislabāk jauniešus var uzrunāt tieši ar jauniešu veidotiem materiāliem un rīkiem, nevis speciālo atbalsta institūciju veidotajiem materiāliem. Tāpēc mūsu mērķis ir īstenot dažāda satura aktivitātes, lai ikvienam Ventspils Tehnikuma jaunietim piedāvātu daudzšķautņainas aktivitātes, kā uzlabot savu pašsajūtu un psihoemocionālo labklājību.

Projekta aktivitātes sastāvēs no 2. daļām:
1. Pozitīvo emociju nedēļa
2. Informatīvo akciju daļa

Projekta mērķgrupa ir visi Ventspils Tehnikuma audzēkņi, vecumā no 16-20 gadiem.

No 2021. gada 14. oktobra līdz 2021.gada 31. decembrim

EUR 993,53

Projekta koordinatore: IEVA KRŪMIŅA
Projekta aktualitātes
Dalīties: