Nozīmīgākie karjeras attīstības atbalsta pasākumi Ventspils Tehnikumā 2020./2021.m.g. - VENTSPILS TEHNIKUMS

Nozīmīgākie karjeras attīstības atbalsta pasākumi Ventspils Tehnikumā 2020./2021.m.g.

Nozīmīgākie karjeras attīstības atbalsta pasākumi Ventspils Tehnikumā 2020./2021.m.g.

2020./2021.m.g. karjeras attīstības atbalsta pasākumu TOP 5

1. KAA pasākums vecākiem – izglītojoša lekcija “Vecāku loma bērna karjeras izvēlē un plānošanā”

2021.gada janvāra aktivitātes

 

2. JAUNUMS – Iespēja VT izglītojamiem saņemt individuālās karjeras konsultācijas

2020.gada septembra aktivitātes

2020.gada oktobra aktivitātes

2020.gada novembra aktivitātes

2020.gada decembra aktivitātes

2021.gada februāra aktivitātes

2021.gada aprīļa aktivitātes

 

3. Karjeras izglītības integrēšana grupu audzināšanas stundās

2020.gada oktobra aktivitātes

2020.gada decembra aktivitātes

2021.gada janvāra aktivitātes

 

4. IZAICINĀJUMS – karjeras izglītības integrēšana mācību procesā

Integrētā angļu valodas stunda

Integrētā latviešu valodas stunda

 

5. Sarunu pietura “Tikšanās ar skolas absolventiem”

06.05.2021 Ventspils Tehnikumā ZOOM platformā aizsākās jauns tradīciju cikls/karjeras attīstības atbalsta pasākums – sarunu pietura “Tikšanās ar skolas absolventiem”, kur 1.kursa audzēkņi varēja tiešsaistes režīmā tikties ar Ventspils Tehnikuma absolventiem.

Pasākumā tika aicināti piedalīties absolventi, kuri Ventspils Tehnikumā apguvuši viesnīcu pakalpojumu komercdarbinieka, autoelektriķa, ēdināšanas pakalpojuma speciālista kvalifikāciju. Tikšanās laikā absolventi motivēja jauniešus sekot savam sapnim, izvēlei, parādīja, cik lielas iespējas Ventspils Tehnikuma absolventiem paveras nākotnē, paplašinot audzēkņu redzesloku un izpratni par studiju un darba iespējām, par karjeras veidošanas ceļiem.

Jauniešiem bija iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus un gūt atbildes.

Sarunu cikls turpināsies, pieaicinot arvien jaunus un jaunus absolventus ar saviem veiksmes stāstiem.