Oktobrī īstenotās karjeras atbalsta aktivitātes - VENTSPILS TEHNIKUMS

Oktobrī īstenotās karjeras atbalsta aktivitātes

Oktobrī īstenotās karjeras atbalsta aktivitātes

Karjeras atbalsts oktobrī

Ventspils Tehnikumā tiek īstenots ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001, kā ietvaros oktobrī ir realizētas trīs būtiskākās aktivitātes, lai stiprinātu Karjeras atbalsta iespējas Ventspils Tehnikuma audzēkņiem jaunajā mācību gadā.

  1. Karjeras nedēļa 2021 Ventspils Tehnikumā attālināti
   No 11. līdz 15.oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notika Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī, VIAA plānotie pasākumi tika rīkoti tiešsaistē.Karjeras nedēļas laikā notika arī vairāki Ventspils Tehnikuma organizētie karjeras atbalsta pasākumi.Sīkāka informācija: https://www.ventspilstehnikums.lv/karjeras-nedela-ventspils-tehnikuma-2021/
  2. Dalība VIAA organizētajā (sadarbībā ar LDDK un NEP) neklātienes semināru ciklā  “Stunda nozarē” ZOOM platformā. 2021.gada 27.oktobrī Ventspils Tehnikuma pedagogs – karjeras konsultants Rita Zingberga piedalījās otrā cikla “Stunda nozarē” seminārā, kurā bija iespēja uzzināt par transporta un loģistikas nozares attīstību, iepazīties ar nozares struktūrā iekļautajām profesijām un iespējām profesionāļu sagatavošanā. Seminārā ar karjeras speciālistiem tikās Transporta un loģistikas ekspertu padomes priekšsēdētāja vietniece, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras asociētā profesore Ingūna Jurgelāne – Kaldava. Tikšanās laikā tika iegūta vērtīga informācija par transporta un loģistikas nozares attīstību, kā arī saņemtas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.
  3. Karjeras izglītības integrēšana krievu valodas mācību stundā
   Integrējot karjeras izglītību pilnveidotajā mācību saturā, 2021.gada 28.oktobrī notika attālināta krievu valodas stunda 4.kursa grupai Tūrisma pakalpojuma konsultants. Mācību stundu vadīja pedagogs – karjeras konsultants Rita Zingberga un krievu valodas skolotāja Odarka Kukīte. Tās laikā skolēni uzzināja, kā efektīva savu resursu izmantošana var palīdzēt savu karjeras mērķu sasniegšanā, kā arī iepazinās ar karjeras portāla Prakse.lv piedāvājumu karjeras izvēles jautājumos.

Informāciju sagatavoja:
Rita Zingberga
Ventspils Tehnikuma pedagogs – karjeras konsultants
E-pasts:

Dalīties: