Maksas kursi - VENTSPILS TEHNIKUMS

Maksas kursi

Saturs / Mērķis: Ar spēļu, dziesmu, radošo projektu un interaktīvo tehnoloģiju palīdzību palīdzēt bērniem apgūt angļu valodu
Mācību ilgums: 32 stundas
Mācību maksa: 96.00EUR
Mācību norise: 27.01.2020. - 27.05.2020.
Kontaktpersona: INTA REINHOLDE
PIETEIKTIES
Saturs / Mērķis: Lai sekmīgi sagatavotos eksāmenam matemātikā un veiktu pašvērtēšanu
Mācību ilgums: 32 stundas
Mācību maksa: 96.00EUR
Mācību norise: 27.01.2020. - 27.05.2020.
Kontaktpersona: INTA REINHOLDE
PIETEIKTIES
Saturs / Mērķis: Lai sekmīgi sagatavotos eksāmenam Latvijas un pasaules vēsturē un veiktu pašvērtēšanu
Mācību ilgums: 32 stundas
Mācību maksa: 96.00EUR
Mācību norise: 27.01.2020. - 27.05.2020.
Kontaktpersona: INTA REINHOLDE
PIETEIKTIES
Saturs / Mērķis: Pieaugušo teorētisko un praktisko iemaņu stiprināšana, veicinot izglītošanos visa mūža garumā un sekmējot veselīga dzīvesveida principu ievērošanu, domājot par uzturu dažādām iedzīvotāju grupām
Mācību ilgums: 3 stundas
Mācību maksa: 10.00EUR - 1 dalībnieks
Mācību norise: 17.12.2019.
Kontaktpersona: INTA REINHOLDE
PIETEIKTIES
Saturs / Mērķis: Rosināt skolēnus jau agrā vecumā apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās un ka jau no mazotnes mērķtiecīgi jādomā par to, kā attīstīt specifiskās prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū
Mācību ilgums: 3 stundas
Mācību maksa: 5.00EUR - 1 dalībnieks
Mācību norise: 16.12.2019. - 18.12.2019.
Kontaktpersona: INTA REINHOLDE
PIETEIKTIES
Dalīties: