Port VET Hub - VENTSPILS TEHNIKUMS

Port VET Hub

Port VET Hub

Nr. 2019-1-ES01-KA202-065490

PIKC “Ventspils Tehnikums” 2019.gada 1.oktobrī ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Xarxa: Formació Professional (Xarxa FP) par Erasmus+ 2.pamatdarbības stratēģiskā partnerības projekta “Port VET Hub” īstenošanu, projekta Nr. 2019-1-ES01-KA202-065490.

Izveidot ilgtspējīgu starptautisku Profesionālās izglītības apmācību-ostu biznesa sadarbību, kas pielāgotu Profesionālās izglītības apmācību specializācijas un prasmes nākotnes ostu tendencēm, piesaistot augsta līmeņa talantus un palielinot nākotnes darba iespējas starp 4 Eiropas ostām Atlantijas okeāns (Lisabona), Vidusjūras (Barcelona), Baltijas (Ventspils) un Melnā jūra (Konstanta).

Xarxa: Formació Professional (Xarxa FP)

Ventspils Tehnikums
CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA (Portugāle)
Insectoratul Scolar Judetean Constanta (Rumānija)
Consorci d’Educacio de Barcelona (Spānija)

Apstiprināts projekta pieteikums Nr. 2019-1-ES01-KA202-065490

1. Piedalīties starpvalstu sanāksmēs Barselonā, Lisabonā, Konstantā un Latvijā, lai iepazītos un sagatavotu projektā pētāmos jautājumus.
2. Izstrādāt ieteikumu uzskaitījumu publiskajai informācijas izplatīšanai ostu uzņēmumiem, PII un jauniešiem katrā partnera valstī, informācijas ievākšana, klasificēšana un visu partneru iesniegto datu apkopošana.
3. Piedalīties pasākuma plānošanā un organizēšanā Ventspilī “Ostu nozares apmācības”, uzņemot 9 partnerus. 4) Sagatavot un nosūtīt 5 jauniešus apmācībām Rumānijā.

Profesionālās izglītības iestādes.

2019. gada 1. oktobris – 2022. gada 28. februāris

Projekta kopējās izmaksas plānotas 55 686,50 EUR apmērā.

Projekta aktualitātes

Ventspils Tehnikuma Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Port VET Hub” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Dalīties: