Projektu nodaļas darbinieki apmeklē Akadēmiskās informācijas centra semināru - VENTSPILS TEHNIKUMS

Projektu nodaļas darbinieki apmeklē Akadēmiskās informācijas centra semināru

Projektu nodaļas darbinieki apmeklē Akadēmiskās informācijas centra semināru

Šodien, 4. novembrī Ventspils Tehnikuma starptautiskās sadarbības un projektu vadības nodaļas darbinieki apmeklēja akadēmiskās informācijas centra organizētu semināru „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Europass nozīme izglītībā”, kas notika PKIC „Liepājas Valsts tehnikums” telpās.

Lai nodrošinātu Eiropas izglītības politikas mērķu sasniegšanu, ir izveidota virkne atbalsta mehānismu un rīku, kas ir ieviesti arī Latvijas izglītības sistēmā. Semināra mērķis bija sniegt plašāku informāciju par izglītības un mobilitātes instrumentiem – Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru, Latvijas kvalifikāciju datubāzi un Europass – un to darbības principiem, kā arī rosināt diskusiju par to pielietojumu izglītības īstenošanā.

Paldies Liepājas Valsts Tehnikumam par uzņemšanu un Akadēmiskās informācijas centram par vērtīgo informāciju!

Informāciju sagatavoja:
Ventspils Tehnikuma
Starptautiskās sadarbības
un projektu vadības nodaļa

Dalīties: