Padomes - VENTSPILS TEHNIKUMS

Padomes

Ventspils Tehnikuma padome

Pamatojoties uz Izglītības likuma 31.pantu un, lai veicinātu PIKC Ventspils Tehnikuma nozīmi un attīstību reģionā, stiprinātu sociālo partneru, darba devēju un PIKC Ventspils Tehnikuma audzēkņu un vecāku sadarbību, 05.01.2022. ar direktores rīkojumu Nr.1-12/9 tika apstiprināta Ventspils Tehnikuma padome, kuras sastāvā ir 7 vecāku pārstāvji, 6 sadarbības partneri, 5 izglītojamo pārstāvji, 5 Ventspils Tehnikuma pārstāvji.

Padomes galvenie uzdevumi:

  • Iesaistīts PIKC VT darbības izstrādāšanā un plānošanā visas izglītības procesā iesaistītās puses- izglītojamos, vecākus, sadarbības partnerus, tajā skaitā, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijas pārstāvjus, pedagogus un PIKC VT administrāciju un citus darbiniekus;
  • Analizēt PIKC VT darbības rezultātus un plānot tālākizglītību;
  • Aktīvi sekot PIKC VT darbības pamatjomu rezultatīvo rādītāju atbilstībai darba tirgus un sabiedrības prasībām;
  • Sniegt ierosinājumus kvalitatīvai sadarbības vides sakopšanai starp PIKC VT un vecākiem, u.c. uzdevumi.
Dalīties: