Ventspils tehnikuma darbinieku pieteikšanās Erasmus+ kursiem pavasarī - VENTSPILS TEHNIKUMS

Ventspils tehnikuma darbinieku pieteikšanās Erasmus+ kursiem pavasarī

Ventspils tehnikuma darbinieku pieteikšanās Erasmus+ kursiem pavasarī

Ventspils tehnikuma vadības/administrācijas darbinieki un vispārizglītojošo priekšmetu pedagogi tiek aicināti pieteikties Erasmus+ skolu sektora projekta “Personu mācību mobilitātes ietvaros” pavasara perioda kursiem 5 dažādās tēmās:

  1. Angļu valodas pilnveide – 2 kursi.
  2. Labbūtības veicināšana – 1 kurss.
  3. Līderisms un uzņemējdarbība – 2 kursi.
  4. IKT prasmes – 2 kursi.
  5. Zaļās prasmes – 1 kurss.

Pieteikšanās līdz 2024. gada 9. februārim!

Dalībnieku skaits ir ierobežots.

ANGĻU VALODAS PILNVEIDE

1.KURSS

Nosaukums: English for Educators: advance your career (level I)

Īstenošanas periods:

a) 2024. gada 4.– 8. marts (+ 2 ceļošanas dienas)

b) 2024. gada 29.aprīlis – 3.maijs (+ 2 ceļošanas dienas)

Norises vieta:

a) Palermo, Itālija

b) Barselona, Spānija

Dalībnieki: Ventspils Tehnikuma vadība/administrācija un vispārizglītojošo priekšmetu pedagogi

Mērķis: Uzlabot angļu valodas zināšanas (iesācējiem)

Īss kursa apraksts:

Šis kurss ir piemērots visiem izglītības jomā strādājošajiem, kuri vēlas uzlabot savu angļu valodas runas un rakstveida līmeni. Tās mērķis ir sniegt dalībniekiem pārskatu par angļu valodas gramatiku un vārdu krājumu, īpašu uzmanību pievēršot valodas prasmju apguvei un uzlabošanai dinamiskā un komunikatīvā veidā, veicot individuālu, pāru un grupu darbu. Kursu dalībnieki tiek nodrošināti ar tiešsaistes resursu, dažādu mediju un autentisku un interesantu tekstu kombināciju. Uzsvars tiek likts uz efektīvas klausīšanās, lasīšanas un runāšanas stratēģiju izstrādi gan neformālā, gan formālā vidē. Pēc pabeigšanas dalībniekiem jāspēj demonstrēt labāku izpratni, precizitāti un plūdumu, kas ļaus viņiem piedalīties akadēmiskajai un profesionālajai videi atbilstošās aktivitātēs. Šis kurss, lai arī strukturēts, ir veidots tā, lai tas būtu elastīgs un to varētu pielāgot dalībnieku vajadzībām.

Svarīga piezīme! Kurss ir paredzēts skolotājiem/pedagogiem un administratīvajiem darbiniekiem, kuriem ir angļu valodas A2 jeb “elementārais” līmenis līdz B1 jeb “vidējais līmenis” saskaņā ar Kopējo Eiropas pamatprincipu sistēmu valodām.

Vairāk informācija par kursiem: https://shipcon.eu.com/english-educators-advance-career-level/

 

2.KURSS

Nosaukums: English for Educators: advance your career (level II)

Īstenošanas periods: 2024. gada 11.–15. marts (+ 2 ceļošanas dienas)

Norises vieta: Palermo, Itālija

Dalībnieki: Ventspils Tehnikuma vadība/administrācija un vispārizglītojošo priekšmetu pedagogi

Mērķis: Uzlabot angļu valodas zināšanas

Īss kursa apraksts:

Šis kurss ir piemērots visiem pedagogiem un citiem izglītības organizācijas darbiniekiem, kuri vēlas uzlabot savas angļu valodas. Tā ir izstrādāta, lai nodrošinātu dalībniekiem runas, lasīšanas un rakstīšanas praksi gan akadēmiskos, gan profesionālajos nolūkos, un dinamiskā un komunikatīvā veidā uzlabotu viņu vispārējās angļu valodas zināšanas, izmantojot individuālu, pāru un grupu darbu. Tas koncentrējas uz to, lai dalībnieki varētu runāt un rakstīt precīzi un tekoši par dažādām tēmām un lietot atbilstošu valodu gan neformālā, gan formālā vidē. Kursā uzsvars tiks likts uz efektīvas runāšanas un rakstīšanas stratēģijām un šo stratēģiju izmantošanu, lai uzlabotu dalībnieku analītiskās, kā arī prezentācijas prasmes. Tas ļaus viņiem izmantot dažādus veidus, kā izteikt un savienot savas idejas. Pabeidzot, dalībnieki iegūs zināšanas par leksiskajām un gramatiskajām struktūrām, kas uzlabos viņu akadēmisko un biznesa komunikāciju. Šis kurss, lai arī strukturēts, ir veidots tā, lai tas būtu elastīgs un to varētu pielāgot dalībnieku vajadzībām.

Svarīga piezīme! Kurss ir paredzēts skolotājiem/pedagogiem un administratīvajiem darbiniekiem, kuriem ir angļu valodas B2 jeb “vidējais” līmenis līdz C1 jeb “augstāks par vidējo” saskaņā ar Kopējo Eiropas pamatprincipu sistēmu valodām.

Vairāk informācija par kursiem: https://shipcon.eu.com/english-educators-advance-career-level-ii/

LABBŪTĪBAS VEICINĀŠANA

3.KURSS

Nosaukums: Emotional Intelligence: identify, harness & manage emotions

Īstenošanas periods: 2024. gada 4.-8. marts (+ 1 vai 2 ceļošanas dienas)

Norises vieta: Barselona, Spānija

Dalībnieki: Ventspils Tehnikuma vadība/administrācija un vispārizglītojošo priekšmetu pedagogi

Mērķis: Uzlabot emocionālās labbūtības veicināšanas prasmes

Īss kursa apraksts:

Ir plaši atzīts, ka emocionālā inteliģence (EI vai EQ) ir spēja identificēt un pārvaldīt savas emocijas un citu emocijas. Emocionālā inteliģence pēc būtības ietver dažas būtiskas prasmes, no kurām vissvarīgākās ir emocionālā apziņa un spēja izmantot un pārvaldīt emocijas. EI koncepciju pēdējo 20 gadu laikā ir pieņēmuši daudzi pedagogi un izglītības iestādes, veidojot programmas un moduļus, kas koncentrējas uz “sociālās un emocionālās mācīšanās” (SEL) prasmēm. Ir vērts pieminēt, ka daudzi ASV štati ir ieviesuši SEL apguvi kā obligātu mācību programmā. 2002. gadā UNESCO ir uzsākusi vispasaules iniciatīvu, lai veicinātu SEL, uzsverot, cik svarīgi ir, lai kāds apgūtu šīs dzīves būtiskās prasmes. Kurss “Emotional Intelligence: identify, harness & manage emotions ” sniedz dalībniekiem zināšanas, kas saistītas ar desmit pamatprincipiem SEL ieviešanai izglītības iestādēs, kā arī praktiskiem rīkiem emociju pārvaldīšanai, citu emociju atpazīšanai un domu un emociju attiecību izpratnei. Turklāt dalībnieki gūs milzīgu labumu no padziļinātām zināšanām par klasē saistītajām SEL prasmēm, piemēram, klausīšanās un runāšanas veidā, kas atrisina konfliktus, nevis tos saasina. Šis ir meistarklases kurss skolu direktoriem, skolotājiem, pedagogiem, pasniedzējiem, uzņēmumu vadītājiem un vecākiem.

Vairāk informācija par kursiem: https://shipcon.eu.com/emotional-intelligence-identify-harness-manage-emotions/

IKT PRASMES

4.KURSS

Nosaukums: Explore the world of Artificial Intelligence & ChatGPT for Teachers

Īstenošanas periods: 2024. gada 13.-19. aprīlis (+ 1 vai 2 ceļošanas dienas)

Norises vieta: Splita, Horvātija

Dalībnieki: Ventspils Tehnikuma vadība/administrācija un vispārizglītojošo priekšmetu pedagogi

Mērķis: Uzlabot IKT prasmes

Īss kursa apraksts:

Laikmetā, ko raksturo tehnoloģiju evolūcija, pedagogiem un skolotājiem dažkārt ir grūti sekot līdzi straujajām izmaiņām IKT jomā, īpaši pēdējos gados, attīstoties mākslīgā intelekta (AI) programmām, piemēram, ChatGPT.

AI ir liels izmantošanas potenciāls izglītībā, uzlabojot skolotāju un skolēnu sniegumu, kā arī var optimizēt izglītības praksi un mācību vidi. Piemēram, ChatGPT jau tiek plaši izmantots stundu plānošanā, administratīvajā darbā un daudzās citās radošās atziņās un aktivitātēs. Šajā ziņā mēs esam izstrādājuši šo novatorisko un pārveidojošo Erasmus+ kursu Splitā, lai skolotāji varētu izpētīt un izmantot jaunus AI rīkus un stratēģijas, lai atvieglotu mācīšanu, iegūtu jaunas idejas un atbrīvotu laiku citiem svarīgiem uzdevumiem. Mēs apskatīsim daudzas tēmas, kas ir svarīgas efektīvai AI integrācijai mācību praksē.

Vairāk informācija par kursiem: https://erasmuscoursescroatia.com/courses/explore-the-world-of-artificial-intelligence-chatgpt-for-teachers/

 

5.KURSS

Nosaukums: Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools

Īstenošanas periods: 2024. gada 15.-20. aprīlis (+ 1 vai 2 ceļošanas dienas)

Norises vieta: Berlīne, Vācija

Dalībnieki: Ventspils Tehnikuma vadība/administrācija un vispārizglītojošo priekšmetu pedagogi

Mērķis: Uzlabot IKT prasmes

Īss kursa apraksts:

Kurss ir izveidots dalībniekiem, kurus interesē tehnoloģiju uzlabotas mācības un e-mācības: viņi atklās, kā klēpjdatorus, planšetdatorus un viedtālruņus var integrēt skolotāja rīku komplektā. Šajā apmācību kursā dalībnieki gūs jaunas idejas, kā savās nodarbībās iekļaut tehnoloģijas, un strādās mazās grupās, veicot praktiskus uzdevumus. Dalībnieki iemācīsies izmantot programmatūras, dažādas platformas un lietotnes, lai sazinātos, pārvaldītu grupas un veicinātu sadarbību. Kursa beigās skolotāji būs vairāk iedvesmoti izmantot IKT rīkus savā pedagoģiskajā darbā.

Vairāk informācija par kursiem: https://www.teacheracademy.eu/course/tablets-smartphones-as-educational-tools/

LĪDERISMS UN UZŅĒMĒJDARBĪBA

6.KURSS

Nosaukums: Create the future leaders & innovators in the classroom

Īstenošanas periods: 2024. gada 15.-19. aprīlis (+ 1 vai 2 ceļošanas dienas)

Norises vieta: Barselona, Spānija

Dalībnieki: Ventspils Tehnikuma vadība/administrācija un vispārizglītojošo priekšmetu pedagogi

Mērķis: Uzlabot līderisma veicināšanas prasmes mācību klasē

Īss kursa apraksts:

Kurss iepazīstina dalībniekus ar inovācijas un līderības jēdzieniem un topošajiem novatoriem un līderiem nepieciešamajām prasmēm. Kursā tiek apskatīts arī jautājums par inovāciju un līderības mācīšanu un prasībām stimulējošai mācību videi, kurā tiks radīti nākamie novatori un līderi. Kursā tiek apspriesti 21.g.s. izaicinājumi, kas saistīti ar mācīšanu un mācīšanos, piemēram, komandas darbs, specializācija, risks, radošums utt. Šis ir meistarklases kurss skolu direktoriem, akadēmiskajam personālam, pamatizglītības un vidējās izglītības skolotājiem, PIA pasniedzējiem un administratīvajam personālam un vecākiem, kuri vēlas motivēt savus bērnus kļūt par nākotnes līderiem un novatoriem.

Vairāk informācija par kursiem: https://shipcon.eu.com/create-the-future-leaders-innovators-in-the-classroom/

 

7.KURSS

Nosaukums: Cultivating the Entrepreneurial mindset in Education

Īstenošanas periods: 2024. gada 1.-5. aprīlis (+ 1 vai 2 ceļošanas dienas)

Norises vieta: Limasola, Kipra

Dalībnieki: Ventspils Tehnikuma vadība/administrācija un vispārizglītojošo priekšmetu pedagogi

Mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības domāšanu un uzlabot atbilstošās prasmes izglītībā

Īss kursa apraksts:

Svarīga piezīme. Kurss notiks svētku (Lieldienu) laikā.

“Uzņēmējdarbības domāšanas veida izkopšana izglītībā” ir kurss, kura mērķis ir mācīt uzņēmējdarbību kā metodi, kurai nepieciešama prakse. Kurss ir strukturēts un orientēts uz piecām uzņēmējdarbības izglītības praksēm – spēle, empātija, radīšana, eksperimentēšana un refleksija. Dalībniekiem būs iespēja apgūt padziļinātu izpratni ne tikai par teoriju, kas saistīta ar piecām uzņēmējdarbības izglītības praksēm, bet arī to, kā katrā no tām pielietot spēles un vingrinājumus, lai radītu stimulējošu mācību vidi. Kurss “Uzņēmējdarbības domāšanas veida izkopšana izglītībā” ir ideāls kurss visiem tiem, kas vēlas mācīt uzņēmējdarbības elementus klasē, kā arī tiem, kas vēlas pielietot uzņēmējdarbības pamatelementus ikdienas dzīvē.

Vairāk informācija par kursiem: https://shipcon.eu.com/cultivating-the-entrepreneurial-mindset-in-education/

ZAĻĀS PRASMES

8.KURSS

Nosaukums: Green Skills in Education: Towards a 2050 Zero Emission Society

Īstenošanas periods: 2024. gada 4.-9. martam (+ 1 vai 2 ceļošanas dienas)

Norises vieta: Atēnas, Grieķija

Dalībnieki: Ventspils Tehnikuma vadība/administrācija un vispārizglītojošo priekšmetu pedagogi

Mērķis: Uzlabot zaļās prasmes izglītībā

Īss kursa apraksts:

Pasaule pāriet uz zaļāku ekonomiku un ilgtspējīgāku sabiedrību. Būtiski, ka pāreja ietekmēs esošās darbavietas un radīs jaunas: ir nepieciešamas jaunas kompetences, lai virzītos uz 2050. gada “nulles emisijas” dzīvesveidu, kas ietver gan profesionālo, gan personīgo jomu, izziņas un starppersonu sfēru. Izglītībai ir izšķiroša nozīme, veicinot aktīvu iesaistīšanos daudz ilgtspējīgāku praksi un dzīvesveidu, un tā ir pirmais solis ilgtspējīgākas sabiedrības veidošanā. Skolām ir jāpalīdz skolēniem attīstīt un apgūt zaļās prasmes, lai spētu stāties pretī reālajiem nākotnes izaicinājumiem. Kursā tiks noskaidrots, kā skolotāji var rīkoties, lai veicinātu savu skolēnu zaļās prasmes: vides apziņu, inovāciju kultūru, uzņēmējdarbību un aktīvas komunikācijas prasmes. Dalībnieki sapratīs, kā skolai un izglītībai var būt galvenā loma zaļo prasmju veicināšanā un cilvēku izpratnes palielināšanā par ilgtspējību. Viņi iemācīsies integrēt zaļās prasmes ar dizaina domāšanu, problēmu risināšanas procesu, kura mērķis ir identificēt problēmas un rast risinājumus, koncentrējoties uz cilvēkiem un kopienām, kurām tas ir paredzēts. Dalībnieki apgūs arī praktiskas stratēģijas, kas palīdzēs sagatavoties savai nākotnei.

Vairāk informācija par kursiem: https://www.teacheracademy.eu/course/green-skills-education/

Pieteikšanās nosacījumi

Lai piedalītos atlases konkursā:
1) jāiesniedz aizpildīta dalībnieka pieteikuma anketa – veidlapa pieejama šeit
2) jāiesniedz CV EUROPASS latviešu un angļu valodā – paraugs pieejams šeit
3) jāiesniedz motivācijas vēstule latviešu un angļu valodā

Visa informācija un dokumenti ir jānosūta uz e-pastu , ar norādi “Pieteikums dalībai Erasmus+”, līdz 2024. gada 9. februārim.

Lai izvēlētos atbilstošākos kandidātus, tiks ņemti vērā šādi kritēriji:

  • motivācija piedalīties projektā un doties mācību pieredzē uz ārzemēm;
  • profesionālas prasmes;
  • angļu valodas zināšanas;
  • Sabiedriskā aktivitāte (papildu darba veikšana projektos un/vai ārpusstundu pasākumos Ventspils Tehnikumā, un audzēkņu sagatavošana profesionālo prasmju konkursiem).

Pieteikšanās līdz 2024. gada 9. februārim.

Mobilitātes tiek organizētas Erasmus+ projekta Nr. 2023-1-LV01-KA121-SCH-000126425 ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Elvis Binders-Čoders
Ventspils Tehnikuma
Projektu vadītājs
E-pasts:

Dalīties: