Ventspils Tehnikuma darbinieku profesionālā pilnveide Erasmus+ kursos Īrijā un Horvātijā - VENTSPILS TEHNIKUMS

Ventspils Tehnikuma darbinieku profesionālā pilnveide Erasmus+ kursos Īrijā un Horvātijā

Ventspils Tehnikuma darbinieku profesionālā pilnveide Erasmus+ kursos Īrijā un Horvātijā

Erasmus+ projekta “Skolas personāla kompetenču un darba kvalitātes paaugstināšana” ietvaros Ventspils Tehnikuma 7 darbinieki izmantoja iespēju piedalīties Erasmus+ mācību mobilitātēs, lai pilnveidotu savas profesionālās prasmes un metodisko zināšanu kopumu, uzlabotu savas kompetences, gūstot jaunas zināšanas un starptautisku pieredzi.

No 2022.gada 13. – 18.jūnijam pedagoģes Olga Gavare un Odarka Kukite devās uz Īriju, Dublinu, kur piedalījās kursos “CLIL vidusskolā: praktiskas aktivitātes visiem skolotājiem”. Kursos tika gūtas jaunas zināšanas par CLIL (mācību satura un valodas integrētā apguve) metodikas dažādiem mācību paņēmieniem: language OF learning, language FOR learning un language THROUGH learning. Tika apgūtas jaunas metodes, kas līdz šim nav pielietotas ikdienas darbā, iepazīta Īrijas kultūra un valsts vēsture.

Foto galerija no Īrijas mobilitātes

Pedagoģes dalījās secinājumos:

 • “Noskaidroju, ka Scaffolding paņēmiens darbā ar audzēkņiem ir – nevis priekšā teikšana viņiem, bet gan atbalstīšana ceļā uz panākumiem. Iepazinu spēles valodas apguvei un kā strādāt komandā.” (O.Gavare)
 • “Skolotājai vienmēr ir jāturpina izglītoties. CLIL nav tikai valodu nodarbība, vai tikai mācību priekšmets klasē, tā ir iespēja apgūt vai uzlabot svešvalodu, un reizē apgūt zināšanas par kādu pavisam jaunu tēmu. CLIL nav attiecināms tikai uz angļu valodu, bet gan uz jebkuru valodu, jebkurā pasaules vietā. Angļu valodas skolotājiem būtu nepieciešams vismaz 1 reizi gadā apmeklēt angliski runājošu valsti.” (O.Kukite)

Savukārt,  no 2022.gada 26.jūnija – 2.jūlijam norisinājās profesionālās pilnveides Erasmus+ mobilitātes Horvātijā, Splitā, kur Laima Špude un Līga Filipoviča apmeklēja kursus “Angļu valodas prasmju uzlabošana” un Kristīne Korņejeva, Kaido Pobuss un Lindija Jaunķērpe pilnveidoja zināšanas kursos “Stresa menedžments un izdegšanas novēršana”.

Foto galerija no Horvātijas mobilitātes

Ventspils Tehnikuma darbinieki pēc mācību mobilitātes brauciena dalījās savās pārdomās par iegūto pieredzi un gūtajām atziņām:

 • “Angļu valodas kursos daudz runājām, atkārtojām gramatiku, apguvām jaunus vārdus. Vienmēr var atrast vienkāršas frāzes, lai pastāstītu par sevi. Tika iegūti daudzveidīgi mācību materiāli.” (L.Filipoviča)
 • “Mācības brīvā dabā ir atraktīvas un saņemtā informācija paliekoša. Valodu ir labāk macīties kopā grupā, var dzirdēt kā atbild un runā citi grupas biedri, un nepieciešamības gadījumā skolotāja pielabo.” (L.Špude)
 • “Nodarbības ietvaros veicām stresa noturības testu, kurā pēc rezultātu apkopošanas katrs dalībnieks varēja novērtēt savu stresa noturības pakāpi. Novēroju, ka aktivitātes dabā atraisa cilvēkus, nodrošina ar lielu skābekļa daudzumu, kas rada papildus enerģiju. Iepazinu ar meditācijas un elpošanas palīdzību jogas pamatus. Apguvu dažādus paņēmienus kā iespējams audzēkņus piesaistīt mācībām, pielāgojoties audzēkņu stiprākajām īpašībām un uztveršanas spējām. Tika diskutēts par mūsdienu jauniešu un bērnu mācību metodēm, ņemot vērā šī brīža tendences mentālajā veselībā un paradumos.”(K.Pobuss)
 • “Horvātija ir ļoti skaista valsts ar atsaucīgiem un komunikabliem tās iedzīvotājiem, ideāla vieta stresa mazināšanas kursiem. Nodarbībā “Kas spiež tavas pogas?” – izrunājām par stresa situācijām, kādas ir bijušas dalībniekiem darba vidē, secinājām, ka neļaujot emocijām pārņemt savu ķermeni, visu var atrisināt nomierinoties. Visas iegūtās zināšanas turpmāk pielietošu darba kvalitātes uzlabošanai. Mācīšos izmantot uzdevumus stresa kontrolēšanai un situācijas stabilizēšanai.” (L.Jaunķērpe)
 • “Ir jāpārbauda savas robežas un ik pa laikam tās jāpārkāpj, bet tas ir jādara pakāpeniski. Lai aktivizētu smadzeņu darbību no rīta var izmantot mūziku, kā arī “smadzeņu prāta vingrinājumus”. Mentālajai veselībai ir svarīgs nosacījums ne tikai vesels ķermenis, bet arī prāts. Elpošana ir “līdzeklis”, kas palīdz/veicina prāta veselību, tas vienmēr ir pieejams, par brīvu un tas palīdz savienot prātu ar ķermeni. Joga nelielā daudzumā varētu kļūt par manas dzīves sastāvdaļu.” (K.Korņejeva)

Kopīgie dalībnieku secinājumi:

 • Kursi tika organizēti augstā līmenī, nodarbības bija saprotamas un interesantas. Pedagogi kvalificēti, nepieciešams turpināt sadarbību.
 • Visi dalībnieki uzsvēra, ka “Active floor” palīdz mācīties interaktīvi un saistoši.
 • Grupas darbos iepazītas izglītības sistēmas (Itālijas, Spānijas, Portugāles, Horvātijas un Igaunijas), secināts, lai arī izglītības sistēmas ir dažādas, problēmas ir līdzīgas: pedagogu trūkums, profesijas prestižs, atalgojums, audzēkņu nespēja agrā vecumā veikt izvēli izglītības profesijas jomā.
 • Erasmus+ mobilitāte dod iespēju izkāpt no savas “komforta zonas” un apgūt daudz jaunas pieredzes un zināšanas, iepazīt citu valstu kultūru, tradīcijas un politiku. Pilnveidot angļu valodas prasmes.

Projekta vadītājas Ievas Krūmiņas viedoklis par mobilitātēm: ”Neskatoties uz diezgan saspringto periodu aviācijas nozarē pēdējos mēnešos un samērā sarežģīto darbu pie skaitliski daudzo audzēkņu un pedagogu mobilitāšu organizēšanas, ir neizsakāms prieks par aktīviem un motivētiem projektu dalībniekiem, kā arī par viņu atbalstu kopīgo mērķu sasniegšanā. Šajā semestrī tika iepazīti daudzi jauni sadarbības partneri, kā arī gūti nozīmīgi rezultāti un atziņas. Esmu pateicīga Erasmus+ programmai, kas Ventspils Tehnikuma darbiniekiem sniedz daudzveidīgu pieredzi: ceļošanā un citu valstu kultūras iepazīšanā, profesionālajā pilnveidē, sociālo un valodu prasmju uzlabošanā, pielāgošanās prasmju attīstīšanā atrodoties ārzemēs, un gūstot maksimāli daudz no starptautiska piedzīvojuma! Paldies visiem iesaistītajiem dalībniekiem un, lai izdodas turpināt savas personības pilnveidi!”

Informāciju sagatavoja
Ventspils Tehnikuma
Projektu vadītāja
Ieva Krūmiņa
E-pasts:

Dalīties: