Ventspils Tehnikumā norisinājās ″Izaicinājuma kauss 2019″ - VENTSPILS TEHNIKUMS

Ventspils Tehnikumā norisinājās ″Izaicinājuma kauss 2019″

Esam neizsakāmi lepni ar saviem talantīgajiem audzēkņiem, kuri 2019. gada 1. novembrī piedalījās “Izaicinājuma kauss 2019″.

Restorānu serviss: 1. vieta – Samanta Vēze, 2. vieta – Sabīne Salnāja, 3. vieta – Sidnija Gruntiņa.

Atzinības raksti par piedalīšanos: Ieva Minere, Anna Mališeva, Sindija Ulpmane.

Ēdināšanas serviss: 1. vieta – Luīze Lāce, 2. vieta – Ints Martinsens, 3. vieta – Lonija Astra Drozlovska.

Atzinības raksti: Boriss Bočkāns, Vanesa Stašule, Ronalds Rītiņš.

Eksperti: Restorānu serviss – Inese Vīcupa, Ēdināšanas serviss – Edgars Balodis.

Liels paldies pedagogiem – Ilzei Mūrniecei, Ievai Pastorei, Uldim Ernstsonam, Antai Garbarei un Teiksmai Alksnei par neatlaidīgi ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā.

Pasākums līdzfinansēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Dalīties: