Ventspils Tehnikums iesaistās starptautiskā projektā reģionālās nodarbinātības veicināšanai - VENTSPILS TEHNIKUMS

Ventspils Tehnikums iesaistās starptautiskā projektā reģionālās nodarbinātības veicināšanai

interriga

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Tehnikums” (Ventspils Tehnikums) aktīvi turpina darboties starptautiskā projektā Nr. LLI-415 “Augsta līmeņa zināšanu, praktisko iemaņu un izpratnes efektīva izmantošana reģionālās nodarbinātības veicināšanai” (Deployment of high standards of knowledge, practical skills and understanding required for better employment in the regions, Deploy-Skills).

Ventspils Tehnikums 2018. gada 11. jūnijā noslēdza līgumu ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu. Projekta vadošais partneris ir Ventspils Tehnikums, kas sadarbībā ar Paņevežas Profesionālās izglītības centru (Panevėžio profesinio rengimo centras) un Reģionālo inovāciju menedžmenta centru (Regioninis Inovacijų Vadybos Centras) divu gadu garumā sadarbosies ar mērķi palīdzēt nodarbinātiem konkrētā reģiona pieaugušajiem pielāgoties strauji mainīgajai tehnoloģiju videi un pilnveidot to sociālās prasmes un profesionālās zināšanas un iemaņas.

Projekta uzdevumi ir veicināt nodarbinātību un motivēt izglītojamos apgūt prasmes, kas būs tiem noderīgas karjeras veidošanā, kā arī pilnveidot profesionālajiem panākumiem nepieciešamās iemaņas. Pamatojoties uz starptautiski atzītiem standartiem un labāko pasaules mēroga praksi, projekta ietvaros tiks izstrādās četras izglītības programmas:

1) Programma „Darba prasmes“ ietvers pašorganizācijas prasmes, pašnovērtēšanu, darbu komandā, atsauksmju sniegšanu un uzklausīšanu, līderības prasmes, lietišķās saskarsmes prasmes, pārrunu un pārliecināšanas prasmes darbā, kritiskās domāšanas, ar darbu saistītu problēmu risināšanas prasmes, projektu vadības prasmes, uzņēmējdarbības uzsākšanas prasmes (mācības 130 stundu apjomā).

2) Programma „Viesmīlības un ēdināšanas principi“ (ēdināšanas pakalpojumu nozare) ietvers klientu apkalpošanas principus viesmīlības, atpūtas un ceļojumu organizēšanas, tūrisma nozarē, pārtikas drošība ēdināšanas nozarē, ēdienu pasniegšanu (apkalpošana pie galdiņiem), un alkoholisku un bezalkoholisku dzērienu pasniegšanu (mācības 160 stundu apjomā).

3) Programma „Pārtikas drošība ēdināšanas jomā“ sniegs pamatzināšanas, prasmes un izpratni, lai rīkotos droši saskarē ar pārtikas produktiem ēdināšanas un viesmīlības nozarē (mācības 40 stundu apjomā).

4) Programmā „Skaistumkopšana“ tiks apgūtas vaksācijas, sejas kopšanas un masāža, grima un ķermeņa apgleznošanas, kā arī manikīra un pedikīra prasmes, skropstu pieaudzēšana un uzacu kopšana (mācības 263 stundu apjomā).

Šīs programmas tiks ieviestas, iesaistot to apguvē kopumā vismaz 100 izglītojamos – 60 no Latvijas un 40 no Lietuvas.

Projekts tiek īstenots laika posmā no 2018. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 31. maijam. Tā kopējais finansējums ir EUR 221 490.30, t.sk. EUR 188 266,75 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums (85%) un 33 223,55 nacionālais līdzfinansējums (15%).

Ventspils Tehnikuma finansējuma daļa – EUR 115 072.50, no tiem 97 811.62 ERAF līdzfinansējums un EUR 17 260,88 nacionālais līdzfinansējums.

Projekta kontakpersona ir Ventspils Tehnikuma Projektu nodaļas vadītāja Egita Udodova. Vairāk informācijas par projektu atrodama Ventspils Tehnikuma mājas lapā www.pikc.lv , kā arī Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības mājas lapā www.latlit.eu

Informāciju sagatavoja: Egita Udodova Projektu nodaļas vadītāja

Informāciju sagatavoja: Solvita Pleinica Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: + 371 22007768 E-pasts:

Dalīties:
1 komentārs
Jānis Vucāns

Ļoti atzinīgi vērtēju Ventspils Tehnikuma aktivitāti, iesaistoties un uzņemoties vadošā partnera pienākumus Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas jaunajā projektā, kurā sadarbībā ar diviem Lietuvas partneriem – Paņevežas Profesionālās izglītības centru un Reģionālo inovāciju menedžmenta centru – iecerēts palīdzēt nodarbinātiem pieaugušajiem cilvēkiem pielāgoties strauji mainīgajai tehnoloģiju videi un pilnveidot to sociālās prasmes un profesionālās zināšanas un iemaņas. Ventspils Tehnikumam kā valsts nozīmes Profesionālās izglītības kompetences centram ļoti būtiski ir līdztekus uz jauniešiem vērstu, mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālās izglītības programmu īstenošanai aktīvi sekot nodarbinātības situācijai, jo īpaši Kurzemes reģionā, un piedāvāt profesionālās pilnveides programmas jau strādājošiem cilvēkiem, lai nodrošinātu viņu konkurētspēju darba tirgū.

Comments are closed.