Inženiersistēmu būvtehniķis - VENTSPILS TEHNIKUMS

Inženiersistēmu būvtehniķis

Mācību ilgums
Mācību ilgums
4 gadi / ar pamatizglītību
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Iegūstamā kvalifikācija
Iegūstamā kvalifikācija
Atbilst LKI 4. līmenim
Programmas akreditācija
Programmas akreditācija
Nr.: AP 6680
Mācību laikā apgūstamie priekšmeti
 • Būvniecības procesi un cauruļvadu iebūves veidi
 • Pagaidu konstrukciju montāža
 • Tranšeju ierīkošana inženierkomunikāciju montāžas darbu veikšanai
 • Cauruļvadu montāža
 • Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža
 • Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montāža
 • Sanitārtehnisko iekārtu uzstādīšana un pieslēgšana
 • Prakse inženierkomunikāciju montāžas darbi
 • Apkures sistēmu montāža
 • Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma avotam
 • Apkures sistēmu apkalpošana un uzturēšana
 • Inženierkomunikāciju montāžas un uzturēšanas vadīšana un kontrole
 • Inženierkomunikāciju materiālu plūsma un izmaksas
 • Rokas lokmetināšana MMA
 • Aukstumiekārtu ierīkošana un uzturēšana
 • Heliotermisko iekārtu uzstādīšana
 • Siltumsūkņu sistēmu izveidošana
 • Inženierkomunikāciju tehniķa prakse
 • Inženierkomunikāciju tehniķa ievadprakse
 • Inženierkomunikāciju ierīkošanas un uzturēšanas plānošana un organizēšana
 • Vispārizglītojošie mācību priekšmeti
Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums

Inženierkomunikāciju tehniķis veic iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu, tai skaitā apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, aukstumiekārtu sistēmu (turpmāk – inženierkomunikācijas), izbūves, ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanu un vadīšanu; nosaka atsevišķu inženierkomunikāciju montāžas darbu veidu un apjomu izbūvi, izvēlas materiālus, instrumentus un aprīkojumu šo darbu veikšanai atbilstoši būvprojektā paredzētajiem materiāliem un iekārtām, plāno to piegādi, novietojumu un uzglabāšanu būvobjektā, saskaņo savu darbu ar visiem projekta realizācijā iesaistītajiem dalībniekiem, kopējiem darbu grafikiem, dod nepieciešamos rīkojumus padotajiem un pārbauda šo rīkojuma izpildi. Inženierkomunikāciju tehniķis strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar inženierkomunikāciju izbūves, ekspluatācijas un remonta darbiem, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

Video
Foto
Iesniedzamie dokumenti
 • Apliecība par pamatizglītību vai diploms par vispārējo vidējo izglītību
 • Sekmju izraksts
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
Uzņemšanas kritēriji
 • Ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu
 • Pārrunas
Prakses vietas

Uzņēmumos, kas nodarbojas ar inženierkomunikāciju izbūves, ekspluatācijas un remonta darbiem.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:
 • Inženierkomunikāciju tehniķis var veikt iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu, tai skaitā apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, aukstumiekārtu sistēmu, izbūves, ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanu un vadīšanu
 • Noteikt atsevišķu inženierkomunikāciju montāžas darbu veidu un apjomu izbūvi, izvēloties materiālus, instrumentus un aprīkojumu šo darbu veikšanai atbilstoši būvprojektā paredzētajiem materiāliem un iekārtām, plānojot to piegādi, novietojumu un uzglabāšanu būvobjektā, saskaņojot savu darbu ar visiem projekta realizācijā iesaistītajiem dalībniekiem, kopējiem darbu grafikiem, dodot nepieciešamos rīkojumus padotajiem un pārbaudot šo rīkojuma izpildi
 • Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs
 • Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju kursos, uzņēmumos un semināros
Dalīties: