Kopsavilkums - VENTSPILS TEHNIKUMS

Kopsavilkums

Viena no būtiskākajām izglītības procesa sastāvdaļām ir kvalitatīvs metodiskais darbs izglītības iestādē, pilnveidojot piedāvāto izglītības programmu kvalitāti un piedāvājumu, kā arī sekmējot pedagogu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu attīstību un kvalitāti. Papildus uzmanība tiek pievērsta pedagogu darba jaunradei un iespējai demonstrēt radošumu un inovācijas ikdienas mācību procesā. Pieredzes apmaiņa, sava darba pašanalīze, labās prakses piemēru popularizēšana – tas viss ir priekšnoteikums radošam darbam ar jauniešiem un izglītības procesa ilgtspējai.

Dalīties: