Automehāniķis, Autoatslēdznieks - VENTSPILS TEHNIKUMS

Automehāniķis, Autoatslēdznieks

Programmas akreditācija
Programmas akreditācija
Nr.: AP 5260
Mācību ilgums
Mācību ilgums
4 gadi
Iepriekš iegūtā izglītība
Iepriekš iegūtā izglītība
Pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Iegūstamā kvalifikācija
Iegūstamā kvalifikācija
Atbilst LKI 4. līmenim
Mācību laikā apgūstamie priekšmeti
 • Demontāža un montāža
 • Remonta pamati
 • Virsbūves detaļu remonta pamati
 • Automobiļu tehniskā apkope un remonts
 • Riepu maiņa un remonts
 • Autoatslēdznieka darbu prakse
 • Rasēšana
 • Automobiļu šasijas remonts
 • Virsbūves remonta pamati
 • Automobiļu elektroiekārtu remonts
 • Motoru remonts
 • Automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts
 • Automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts
 • Elektronisko sistēmu remonta pamati
 • Tehniskā servisa organizācija
 • Klientu menedžments
 • Metināšanas pamati
 • Virsbūves stiklojuma remonts
 • Autovadītāju apmācības programma
 • Automehāniķa prakse
 • Vispārizglītojošie mācību priekšmeti
Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums

Automehāniķis plāno un veic automobiļu un to piekabju pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu, veic automobiļa nodošanu klientam. Konstatē un novērš automobiļu un to piekabju defektus. Kvalifikācijas ieguvei nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība. Automehāniķim profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc autoatslēdznieka profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.

Video
Foto
Iesniedzamie dokumenti
 • Apliecība par pamatizglītību
 • Sekmju izraksts
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
Uzņemšanas kritēriji
 • Ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu
 • Pārrunas
Prakses vietas

Dažādos Latvijas uzņēmumos, kuru darbības joma saistīta ar automašīnu remontdarbiem, kā, piemēram, SIA “Venta Motori”, SIA “Adam auto”, A/S “Latvijas autoceļu uzturētājs”.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:
 • Strādāt automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, tehniskās apskates punktos
 • Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs
 • Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju uzņēmumos, kursos un semināros
Iegūtās prasmes pēc programmas apguves
 • Diagnosticēt automašīnas defektus
 • Pārbaudīt motoru
 • Pārbaudīt automašīnas mehānismus un iekārtas
 • Pārbaudīt automašīnas elektroiekārtas
 • Pārbaudīt automašīnas virsbūvi un aprīkojumu
 • Novērst automašīnas defektus
 • Noteikt tehniskās apkopes un remonta tehnoloģisko procesu
 • Izmantot atslēdzniecības iemaņas
 • Veikt darba tehnoloģisko procesu
 • Ievērot darba drošības noteikumus
 • Ievērot vides aizsardzības prasības
 • Lietot tehnisko literatūru
 • Atjaunot detaļas un to salāgojumus
 • Plānot un veikt darba pienākumus
 • Vadīt auto
 • Lietot atslēdznieku rokas, elektrotehniskos un pneimatiskos instrumentus
 • Metināt, lasīt rasējumus, elektriskās shēmas un skices
 • Aprēķināt sava darba izmaksas
PIETEIKTIES PROGRAMMAI
Dalīties: