Pedagogu tālākizglītība - VENTSPILS TEHNIKUMS

Pedagogu tālākizglītība

Atbilstoši Ventspils Tehnikuma Cilvēkresursu attīstības plānam, viena no metodiskā darba prioritātēm ir pedagogu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pilnveidošana. Ļoti rūpīgi tiek vērtētas pedagogu un darbinieku kompetences, kā arī nepieciešamība tās attīstīt. Ik gadu tiek nodrošināta pedagogu pašvērtējumu izvērtēšana, kā arī darbinieku novērtēšana NEVIS sistēmā, paredzot nepieciešamo profesionālo pilnveidi.

Dalīties: