Stratēģija, rīcības plāns - VENTSPILS TEHNIKUMS

Stratēģija, rīcības plāns

PIKC “Ventspils Tehnikums” (turpmāk tekstā – VT) attīstības un investīciju stratēģija 2015. – 2020. gadam (turpmāk tekstā – Stratēģija) ir attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka optimālākos risinājumus, veicamās darbības un nepieciešamos ieguldījumus vienota, moderna mācību kompleksa izveidei, lai radītu nepieciešamos apstākļus VT kā profesionālās izglītības kompetences centra turpmākai attīstībai, investīciju piesaistei, jaunu audzēkņu piesaistes nodrošināšanai atbilstoši strauji mainīgā darba tirgus prasībām un reģionālajai specifikai.

Dalīties: