Darba vidē balstītās mācības - VENTSPILS TEHNIKUMS

Darba vidē balstītās mācības

Darba vidē balstītas mācības ir profesionālās izglītības forma, kurā jaunietis praktiskās iemaņas vismaz pusi no mācību laika apgūst reālā darba vidē uzņēmumā, bet teorētiskās zināšanas – profesionālās izglītības iestādē.

KĀDAS IESPĒJAS SNIEDZ DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS?

Jau pirmajā kursā iespēja iepazīt darbu uzņēmumā;
Apgūt prasmes un jaunākās tehnoloģijas pie nozares profesionāļiem;
Sākt pelnīt jau mācību laikā;
Veiksmīgi atrast savu darba vietu pēc skolas beigšanas;
Ātrāk kļūt patstāvīgam un pašam veidot savu dzīvi.

Darba vidē balstītu mācību īstenošanai profesionālās izglītības iestāde, audzēknis (vai viens no vecākiem, ja jaunietis vēl nav pilngadīgs) un uzņēmums slēdz trīspusējo līgumu.

Izglītības iestāde sadarbībā ar uzņēmumu katram audzēknim izstrādā individuālu mācību plānu.

Ik gadu Ventspils tehnikuma jaunieši dodas darba vidē balstītās mācībās, kas sniedz jauniešiem ne tikai iespēju iegūt praktiskās zināšanas darba vidē, bet arī sniedz arī citas atbalsta formas.

Dalīties: