Par mums - VENTSPILS TEHNIKUMS

Par mums

“Neatlaidīgs darbs pārvar visu” – šie romiešu rakstnieka Vergilija vārdi ir Ventspils Tehnikuma devīze un atrodama iemūrēta 1912.gada celtās skolas ēkas mūrī. Vārdi apliecina ne tikai laba profesionāļa iespējas, bet arī to, ka neatlaidīgi pūliņi un centība neizpaliek bez sasniegumiem un atzinības. Šāds ir skolas filozofiskais pamats, kas, gadiem ejot, nodrošinājis skolas attīstību.

Mūsu misija

Ventspils Tehnikums ir profesionālās izglītības kompetences centrs, kas nodrošina profesionālu mācību vidi, lai veidotu mūsdienīgas un darba tirgū pieprasītas personības ar kvalitatīvu, konkurētspējīgu profesionālo kvalifikāciju dažādu tautsaimniecības nozaru attīstībai.

Mūsu vīzija

Profesionālās izglītības kompetences centrs «Ventspils Tehnikums» ir starptautiski atpazīstams ekselences centrs mūsdienīgas, prestižas, inovācijās un radošumā balstītas profesionālās izglītības, mūžizglītības un tālākizglītības pakalpojumu nodrošinātājs.

Mūsu vērtības

Mums ir svarīgs ikviena audzēkņa, viņa vecāku, pedagoga un sadarbības partnera viedokli, tāpēc savā darbā pamatojamies vērtībās

Dinamiskums
Mēs spējam pielāgoties un paredzēt mainīgos apstākļus, ātri reaģēt, lai atbilstu tirgus un profesiju pārmaiņām.
Personība
mēs veidojam attiecības balstoties uz uzticību un pārliecību, ka svarīgākais ir cilvēks. Izturamies pret cilvēkiem kā pret personībām, veicinot draudzīgas un uz ikviena izaugsmi vērstas vides veidošanu, kurā visaugstāk vērtētas katra cilvēka spējas, pilnveide un sniegums.
Sadarbība
Mūs vieno kopīgi mērķi, kas liek nodrošināt līdzvērtīgu kvalitāti gan mūsu sadarbības partneriem, mērķgrupām, gan pašu darbiniekiem. Mēs veidojam godīgas attiecības un pieņemam atbildīgus lēmumus.
Kvalitāte
Mēs vienmēr meklējam labākos veidus, kā nodrošināt izcilāko rezultātu. Komandā strādā talantīgi pedagogi, kuri izvirza augstus standartus un tic, ka vienmēr var izdarīt labāk un pārspēt gaidītos rezultātus. Mēs uzņemamies atbildību par savu sniegumu.
Vide
Mēs esam atbildīgi un apzināmies savu ietekmi uz audzēkņiem, darbiniekiem un sabiedrību, tāpēc veidojam drošu, atbalstošu, iekļaujošu vidi, kas ļauj izaugt un pilnveidoties ikvienam cilvēkam organizācijā. Mēs veidojam organizācijas vidi, kurai cilvēki grib piederēt.
Particle element
Dalīties: