Tūrisma pakalpojumu konsultants - VENTSPILS TEHNIKUMS

Tūrisma pakalpojumu konsultants

Mācību ilgums
Mācību ilgums
4 gadi
Iepriekš iegūtā izglītība
Iepriekš iegūtā izglītība
Pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Iegūstamā kvalifikācija
Iegūstamā kvalifikācija
Atbilst LKI 4. līmenim
Programmas akreditācija
Programmas akreditācija
Nr.:AP 6684
Mācību laikā apgūstamie priekšmeti
 • Tūrisma uzņēmuma darbības pamatprincipi
 • Reģionu specifiskā tūrisma piedāvājuma analīze
 • Tūrisma informācijas apstrāde
 • Klientu mērķgrupu analīze
 • Lietišķā sarakste un komunikācija
 • Tūrisma pakalpojumu komplektēšana un cenu veidošana
 • Profesionālo datu apstrādes un rezervēšanas sistēmu lietošana
 • Lietišķās svešvalodas
 • Tūrisma pakalpojumu pārdošanas process
 • Tūrisma pakalpojumu konsultanta prakse
 • Kartogrāfiskais attēls tūrismā
 • Tūrisma maršruta izstrādāšana
 • Vispārizglītojošie mācību priekšmeti
Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums

Izglītības procesa rezultātā sagatavot tūrisma pakalpojumu konsultantu, kurš konsultē klientus par ceļojumu piedāvājumu, sagatavo klientam piemērotus piedāvājumus, sazinoties ar sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem, un veic pakalpojumu rezervācijas un tūrisma pakalpojumu pārdošanu. Pārzin tūrisma loģistikas rezervēšanas sistēmas ( lidojumi, kuģošana, sauszemes pārvadājumi, viesnīcas un izklaides iespējas). Prot veidot klientu psiholoģisko portretu, spēj komunicēt divās svešvalodās, prot pielietot informācijas tehnoloģiju rīkus.

Iesniedzamie dokumenti
 • Apliecība par pamatizglītību
 • Sekmju izraksts
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
Uzņemšanas kritēriji
 • Ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu
 • Pārrunas
Prakses vietas

Bioloģiskajās saimniecībās, lauku sētās, informācijas centros, kempingos, tūrisma izklaides parkos, kā arī dabas parkos un takās.

Mācību laikā piedāvājam prakses iespējas Latvijas un ārvalstu vadošajos tūrisma uzņēmumos, ir iespēja piedalīties Erasmus+ starptautiskās apmaiņas programmās.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:

Tūrisma pakalpojumu konsultants var savu profesionālo karjeru veidot, strādājot uzņēmumos, kas nodarbojas ar tūrisma, ceļojumu un ekskursiju organizēšanu, valsts vai pašvaldības tūrisma informācijas centros, bibliotēkās, muzejos un aktīvās atpūtas objektos Latvijā un ārzemēs, kā arī turpināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādēs.

Iegūtās prasmes pēc programmas apguves:
 • Ievērot galvenos tūrisma industrijas nosacījumus
 • Ievērot Eiropas savienības (ES) un Latvijas Republikas (LR) likumdošanu t. sk. tūrisma likumdošanu
 • Sagatavot un prezentēt ekotūrisma produktu
 • Apkalpot ekotūrisma objektus
 • Pārzināt uzņēmējdarbības pamatprincipus
 • Kontaktēties ar klientu
 • Ievērot saskarsmes un vadības pamatprincipus
 • Ievērot darba un vides aizsardzības noteikumus
 • Sekmēt videi draudzīgo tehnoloģiju un pieeju pielietojumu
Dalīties: