Interešu izglītība - VENTSPILS TEHNIKUMS

Interešu izglītība

Ikvienas personības izaugsmei ir jābūt harmoniskai. Viens no Ventspils Tehnikuma stratēģiskās attīstības virzieniem ir audzēkņu personības pilnveidošana, piedāvājot jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu un iesaisti ārpusstundu aktivitātēs. Ikkatram audzēknim ir iespēja pilnveidot savas prasmes sportā, mūzikā un personības izaugsmē. Šobrīd mūsu skolā ir iespēja nodarboties vairāk kā 10 interešu izglītības jomās, kurās strādā lieliski un motivēti pedagogi. Ir izveidojušās arī vairākas tradīcijas, kas nav iedomājamas bez mūsu skolas aktīvajiem jauniešiem. Ik gadus mūsu radošo kolektīvu dalībnieki tiekas ar saviem vienaudžiem pasākumā profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem “Radi. Rādi. Raidi!”, savukārt, sporta spēļu komandu dalībnieki izaicina savus pretiniekus gan Latvijas Skolu sporta federācijas organizētajās sacensībās, gan dažādos citos turnīros.

Ventspils Tehnikuma basketbola komandai ir sena vēsture. Vairāku gadu garumā mūsu skolas komanda bija vadošā komanda profesionālās izglītības iestāžu konkurencē, vairāki mūsu komandas spēlētāji vairāku gadu garumā ir pārstāvējuši Latviju Baltijas valstu profesionālās izglītības iestāžu izlašu sacensībās. Ilgus gadus šīs izlases startam gatavoja mūsu skolas pedagogs, basketbola treneris, kurš strādājis vairākos vadošajos basketbola klubos, Raitis Silarājs. Lai godinātu mūsu lielisko skolotāju un pieredzējušo basketbola treneri Raiti Silarāju, jau septīto gadu šovasar notiks “Raita Silarāja Kauss 3×3 basketbolā”, kurā par uzvaru cīnās gan Ventspils Tehnikuma esošie un bijušie audzēkņi, gan R.Silarāja dažādu paaudžu audzēkņi Ventspils sporta skolā “Spars”.

Līdzās R.Silarāja kausa 3×3 basketbolā turnīram, otra ilggadēja tradīcija ir sadarbība ar Basketbola klubu “Ventspils”. Sadarbības ietvaros mūsu jaunieši apmeklē mājas spēles, kluba basketbolisti piedalās tehnikuma pasākumos, bet būtiskākā tradīcija ir diena, kurai dots “Maināmies vietām!” nosaukums. Tās ietvaros Basketbola kluba “Ventspils” spēlētāji ierodas mūsu skolā, lai apgūtu iemaņas kādā no mūsu piedāvātajām izglītības programmām, savukārt, Ventspils Tehnikuma basketbola komandas spēlētāji dodas uz Olimpiskā centra “Ventspils” basketbola halli, lai kluba galvenā trenera un viņa asistentu vadībā pilnveidotu savas spēles prasmes, bet noslēgumā visi pasākuma dalībnieki tiekas kopīgās pusdienās. Šo gadu garumā kā “viestreneri” mūsu skolas puišus trenējuši Gundars Vērta, Kārlis Muižnieks un Roberts Štelmahers kopā ar saviem aistentiem.

Šobrīd mūsu skolas basketbola komandās trenējas gan puiši, gan meitenes. Tehnikuma komandas treneres Ivitas Zaķes vadībā piedalās dažādās sacensībās, kur spēkiem mērojas ar vienaudžiem no citām profesionālās izglītības iestādēm, gan arī ar Ventspils vispārizglītojošo skolu izglītības iestāžu vidusskolas komandām. Ventspils Tehnikuma komanda vairāku gadu garumā piedalās arī Ventspils pilsētas basketbola čempionātā, kurā 2018. gada un 2019. gada sezonās kļuva par Ventspils pilsētas čempioniem.

Treniņi notiek Olimpiskā centra “Ventspils” basketbola halles sporta zālē un atlētiskās vingrošanas zālē.

SKOLOTĀJA: Ivita Zaķe

Florbola komandā treneres Irina Ozoliņas vadībā trenējas tikai puiši. Komanda izveidota 2014.gadā, tajā nomainījušās vairākas spēlētāju paaudzes, bet komandai nemainīgs ir palicis cīņas spars un vēlme pavadīt kopā laiku aktīvi sportojot. Nodarbību mērķis ir paaugstināt profesionālo meistarību, apgūt praktiskās iemaņas spēles vadīšanā, piedalīties sacensībās, popularizēt florbolu.

SKOLOTĀJA: Irīna Ozoliņa

Ventspils Tehnikuma frisbija komandu pirms vairākiem gadiem izveidoja paši audzēkņi, pierunājot direktori šīs komandas vajadzībām iegādāties lidojošo šķīvīti 25 latu vērtībā, apsolot vēl pāris nopelnīt ar uzvarām sacensībās. Jaunieši savu solījumu izpildīja. Šobrīd Ventspils Tehnikuma puišu un jauktā komanda veiksmīgi cīnās par godalgotajām vietām gan pilsētas, gan Latvijas Frīsbija federācijas organizētajās sacensībās. Komandu no izveidošanas brīža trenē Irina Ozoliņa, un treniņi notiek vienu reizi nedēļā Sporta namā Centrs.

SKOLOTĀJA: Irīna Ozoliņa

Viena no saliedētākajām sporta spēļu komandām Ventspils Tehnikumā ir futbola komanda, kura tiekas Pārventas sporta namā reizi nedēļā treneres Irinas Ozoliņas vadībā. Tehnikuma komanda savas prasmes apliecina dažādās sacensībās un turnīros, demonstrējot komandas saliedētību un vēlmi uzvarēt.

SKOLOTĀJA: Irīna Ozoliņa

Volejbola komanda ir izveidota 2012.gadā un no pirmās dienas to trenē Edgars Zviedrāns, kura vadmotīvs trenera darbā ir palīdzēt jauniešiem iemīlēt šo interesanto, taktisko un dinamisko sporta veidu. Vairāku gadu garumā Ventspils Tehnikuma komanda ir apliecinājusi savu spēles prasmi un vienotību dažādos turnīros Latvijā un arī ikgadējās sacensībās Igaunijā, kurā Latviju pārstāv komanda, kura uzvar savā vecuma grupā Latvijas Skolu sporta federācijas organizētajās sacensībās.

Bijušais mūsu volejbola komandas kapteinis Toms Ārbergs par spēlēšanas laiku Tehnikuma komandā reiz teica: “Vēlme uzvarēt, spēles trakums un super treneris – tas mūs vienoja visus šos gadus, mēs augām kā spēlētāji, mēs augām kā personības un visa pamatā dziļa cieņa vienam pret otru un spēli, ko spēlējam”.

Arī šobrīd Ventspils Tehnikuma jauniešiem ir iespēja nodarboties ar volejbolu trenera Edgara Zviedrāna vadībā.

SKOLOTĀJS: Edgars Zviedrāns

Ventspils Tehnikuma jauniešu jauktā kora darbība atjaunojās 2011.gada septembrī, kad kora izveidošanu un vadību uzņēmās diriģente Ginta Rūse un koncertmeistare Lorija Cinkus. Vairāku gadu garumā mūsu skolas koris ir priecējis ar saviem priekšnesumiem gan skolas pasākumos, gan pilsētā notiekošajos svētkos. Vienmēr īpašas ir bijušas ikgadējās uzstāšanās Ventspils Tehnikuma izlaidumā, muzicējot ar izlaiduma viesmāksliniekiem – Donu, Andri Ērgli, Ivo Fominu, Igo, grupām Bet Bet un Autobuss debesīs. Īpaša draudzība izveidojās ar dziedātāju Daumantu Kalniņu, kopā ar kuru tika ierakstīts disks ar īpašu veltījumu māmiņām. Šī diska pirmā ieskanēšanās notika Māmiņdienas koncertā, uz kuru tika aicinātas mūsu izglītības iestādes audzēkņu māmiņas, vecmāmiņas un krustmātes.

Šo gadu laikā mūsu kori ir vadījis arī mūziķis Andris Ērglis.

Jau trīs gadus Ventspils Tehnikuma jaukto kori vada diriģents, Dziesmu svētku vairākkārtējais virsdiriģents Ints Teterovskis, bet kormeistare ir Agnese Korvstiļeva. Ar šī mūziķu tandēma ienākšanu Tehnikumā mūsu korim ir sācies jauns posms profesionālajā izaugsmē. Ir veiksmīgi startēts Skolēnu Dziesmu un deju svētku skatēs, ar pamatotām cerībām plānojot līdzdalību koru kopdziedāšanā, kas notiks 2021.gada vasarā. Kora jauniešiem sākusi veidoties draudzība ar jauniešu kori “Balsis”.

Īpašs pārdzīvojums un īpašas emocijas Ventspils Tehnikuma koris un viss izglītības iestādes kolektīvs izbaudīja 2018.gada 15.novembrī, kad Teātra nama “Jūras vārti” lielajā zālē ieskanējās īpaša dziesma – Ventspils Tehnikuma himna “Mēs esam”, kuras vārdu autors ir dzejnieks Guntars Račs un komponists Tomass Kleins. Himnas pirmais izpildītājs ir dziedātājs Ivo Fomins, kurš uz skatuves Himnu izpildīja kopā ar Ventspils Tehnikuma audzēkni Mareku Jaskuļski un skolas kori. Mareks izglītības iestādes vārdā saņēma īpaši drukātu Himnas tekstu no tās pirmā izpildītāja.

Kādā sarunā kora diriģents Ints Teterovskis, runājot par Ventspils Tehnikuma jauniešu kori, minēja: “Liela nozīme mūsu kopīgajā darbā ir tam, ka jauniešiem piemīt dziedātprieks un dziedošas dvēseles, lielākā daļa no viņiem ir muzicējuši jau iepriekš, ko nevar nepamanīt, tomēr ir arī tādi, kuri veidojas un veidojami par dimantiem, ilgā un interesantā slīpēšanas procesā. Kopā mums tas izdosies, jo ticam, ka mēs to varam”.

SKOLOTĀJI: Ints Teterovskis un Agnese Korvstiļeva

Dizaina un mākslas studija izveidota 2019. gada septembrī, piedāvājot radošiem jauniešiem pilnveidot savas prasmes floristikā, zīmēšanā, noformēšanā. Kopīgi ar skolotāju Sanitu Ziemeli jauniešiem pilnveidojas izpratne par mākslas nozares izpausmes veidiem un iespējām sevis izpaušanai, tiek sekmēti labvēlīgi apstākļi radošas un pilsoniski aktīvas personības attīstībai. Jaunieši kopā ar skolotāju aktīvi iesaistās Ventspils Tehnikuma telpu noformēšanā dažādiem pasākumiem un aktivitātēm, kas notiek skolā.

Skolotāja Sanita Ziemele mācību gada noslēgumā uzsvēra: “Radošums un mākslinieciskā domāšana ir izjūtas un spējas, kas iedzimst ikkatrā no mums, tās ir kā pērles, kuras sedz un sargā gliemežvāks, tomēr ikkatrs jaunietis, lai arī kāda būtu viņa iepriekšējā dzīves pieredze un audzināšana, ir pelnījis manu atbalstu ceļā uz skaisto un radošo”.

SKOLOTĀJA: Sanita Ziemele

Teātra studija Ventspils Tehnikumā tika izveidota pirms vairākiem gadiem, ilgu laiku studijas dvēsele un skolotāja ir Solvita Pleinica. Kopīgi ar jauniešiem tika iestudētas vairākas lugas, kur iestudējuma “Spoguļattēls” autori bija paši jaunieši. Šo gadu laikā ir bijušas daudzas veiksmīgas uzstāšanās, jo spilgtā atmiņā ir teātra studijas veidotie Dzejas dienu pasākumi – Dzejas iela un izrāde “Ledus lamatās”.

Jaunajai studijai ir izaicinājums turpināt iesāktās tradīcijas un spožos aktierdarbus, lai skatītājus iepazīstinātu ar savām vērtībām un dzīves filozofiju. Daudziem jauniešiem teātra studija ir pirmās publiskās uzstāšanās pieredze, kas nozīmē sevis un savas nedrošības pārvarēšanu, attīstīt spēju pašizpausties. Nodarbībās jaunieši apgūst dažādas aktiermeistarības tehnikas, iemācās būt vienots veselums, saglabājot savu individualitāti, iemācās nebaidīties no publiskas uzstāšanās un sava viedokļa pamatošanas.

SKOLOTĀJA: Solvita Pleinica

Vokālā studija ir izveidota tikai šajā mācību gadā. Tās vadīšanu ir uzņēmusies vokālā pedagoģe Agnese Korvstiļeva. Studijā darbojas jaunieši, kuri vēlas izkopt solo dziedāšanas prasmes un apgūt dažādu repertuāru. Vairākiem studijas audzēkņiem ir bijusi iespēja piedalīties vokālajos konkursos.

SKOLOTĀJA: Agnese Korvstiļeva

Mediju klubs ir izveidots šajā mācību gadā. Tā mērķis ir attīstīt medijpratības prasmes- spēju kritiski domāt, analizēt informāciju, nošķirt viltus ziņas un melus no patiesas informācijas, veicināt kritisko domāšanu, palīdzēt veidot korektu audzēkņu tēlu sociālajās platformās. Jaunieši ir veidojuši gan savus pirmos video stāstus un strādājuši pie ziņu veidošanas. Ir bijušas arī pirmās intervijas. Darbs ir iesākts un pilnīgi noteikti turpināsies!

SKOLOTĀJI: Irīna Kurganova un Aleksis Franko

Ventspils Tehnikuma kartinga komanda izveidota 2016.gadā. Komandas vēsture un šodiena aizsākās ar LMT Autosporta Akadēmijas uzdāvināto kartu, par kura pirmo pilotu kļuva 1.kursa audzēknis Tomass Grīntāls.

Šobrīd kartinga komandas pārziņā šobrīd ir divi karti – iekšdedzes dzinēja un elektrokarts. 2018.gada 1.maijā Tomass Grīntāls kļuva par bronzas medaļas īpašnieku Pasaules 1.elektrokartingu čempionātā.

Komandā bija divi piloti Tomass Grīntāls, kurš brauc ar elektrokartu, un Gustavs Grantiņš, kura pārziņā ir elektrokarts. Pilotiem startiem gatavoties palīdz komandas tehniskā nodrošinājuma komanda, kurā ir mūsu skolas audzēkņi, bet konsultē pedagogi Māris Jansons un Toms Čače.

Skolotājs Māris Jansons, komentējot komandas darbību un panākumus, smaidot saka: “No izveidošanas brīža līdz pat šai sezonai esam bijuši kā vienots veselums, ir divi piloti, bet viņu panākumi ir tieši saistīti ar mehāniķu darbu, prasmēm un vēlmi uzvarēt. Mēs mācāmies būt kā musketieri, kuru devīze vienmēr ir bijusi: “Viens par visiem un visi par vienu!”. Vienīgi vēl jānoķer veiksme aiz astes, jo visu laiku kopvērtējumā saņemam “koka” medaļu, tas ir, 4.vieta!”

Mūsu pirmais pilots Tomass Grīntāls pagājušajā gadā absolvēja Ventspils Tehnikumu, tāpēc pilota vieta ir vakanta, iespējams, tieši Tu varēsi to iegūt!?

SKOLOTĀJI: Māris Jansons un Toms Guntars Čače

Dalīties: