Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG/135) - VENTSPILS TEHNIKUMS

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG/135)

Mācību ilgums
Mācību ilgums
1 gads
Mācību process
Mācību process
Klātiene (60% plānots attālināti)
Iepriekš iegūtā izglītība
Iepriekš iegūtā izglītība
Pamatizglītība (no 17 gadiem līdz 29 gadiem)
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Iegūstamā kvalifikācija
Iegūstamā kvalifikācija
Atbilst 3. LKI līmenim
Mācību laikā apgūstamie priekšmeti
 • Metināšanas tehnoloģija metināšanā ar MAG iekārtām
 • Metināšanas tehnoloģija metināšanā ar MMA iekārtām
 • Metināšanas iekārtas
 • Materiālu mācība
 • Rasējumu lasīšana
 • Elektrotehnika un elektrodrošība
 • Darba aizsardzība
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Profesionālā saskarsme
Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) veic metināšanas darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavo metālizstrādājumus un konstrukcijas no tērauda, veic montāžas un remonta darbus, ievērojot darba un vides aizsardzības noteikumus.

Rokas lokmetinātājs (MMA – Manual Metal Arc) veic manuālās metināšanas darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas, atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavo metālizstrādājumus un to konstrukcijas; veic montāžas, demontāžas un remonta darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, strādājot komandā vai individuāli. Rokas lokmetinātājs (MMA) strādā metālapstrādes un mašīnbūves nozares un citos uzņēmumos, kuros tiek veikti lokmetināšanas darbi, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

Foto
Iesniedzamie dokumenti
 • Apliecība par pamatizglītību
 • Sekmju izraksts
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
Uzņemšanas kritēriji
 • Ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu
 • Pārrunas
Prakses vietas

Dažādos uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar metālapstrādi, piemēram, “Baltic steel construction”, “Ventamonjaks serviss”, “Ventspils reiss”, “Ventspils labiekārtošanas kombināts” un “Bucher schoerling Baltic”.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:
 • Veikt tērauda detaļu, mezglu un konstrukciju metināšanu
 • Strādāt metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, būvfirmās un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar metālizstrādājumu, to konstrukciju un mehānismu izgatavošanu, lietošanu vai remontu
 • Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju uzņēmumos, kursos un semināros
Nodarbinātības iespējas pēc kvalifikācijas iegūšanas
 • Strādāt metālapstrādes un komunālās saimniecības uzņēmumos, kā arī veikt individuālos metināšanas pasūtījumus
Iegūtās prasmes pēc programmas apguves
 • Savienot metināšanas posteņa iekārtu, aparatūru un aprīkojumu
 • Sagatavot detaļas un konstrukcijas metināšanai
 • Veikt dažādu šuvju metināšanu
 • Veikt vizuālo metināto savienojumu šuvju kvalitātes pārbaudi
 • Lietot tehnisko dokumentāciju
 • Ievērot darba aizsardzības noteikumus
 • Ieregulēt izvēlētos metināšanas režīmus
 • Noteikt metāla grupu, novērtēt metināmību
 • Strādāt ar kontroles un mērinstrumentiem
 • Sastādīt vienkāršu detaļu un konstrukciju skices
 • Strādāt ar dažādu tipu rokas lokmetināšanas iekārtām
 • Izvēlēties elektrodus dažādu materiālu metināšanai
PIETEIKTIES PROGRAMMAI
Dalīties: