Pavārs, Restorāna pavārs - VENTSPILS TEHNIKUMS

Pavārs, Restorāna pavārs

Mācību ilgums
Mācību ilgums
3.5 +0.5 gadi
Iepriekš iegūtā izglītība
Iepriekš iegūtā izglītība
Pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Iegūstamā kvalifikācija
Iegūstamā kvalifikācija
Atbilst LKI 4. līmenim
Programmas akreditācija
Programmas akreditācija
Nr.: AP-6688
Mācību laikā apgūstamie priekšmeti
 • Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi
 • Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā
 • Lietišķās saskarsmes pamatprincipi
 • Ražošanas darba organizācija
 • Produktu un izstrādājumu uzglabāšana
 • Pārtikas produktu un izejvielu pirmapstrāde
 • Tehnoloģiskās un uzskaites dokumentācijas izveide
 • Profesionālā saziņa svešvalodās
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija
 • Ēdienkartes izveide
 • Latviešu nacionālā un mūsdienu virtuve
 • Pavāra prakse
 • Bāra uzkodu un sagatavju gatavošana
 • Gaļas produktu ražošanas pamati
 • Maizes gatavošanas un cepšanas pamati
 • Miltu konditorejas izstrādājumu ražošana
 • Viesu apkalpošana
 • Banketa plānošana
 • Pasūtījuma ēdienu gatavošana un noformēšana restorānā
 • Banketa norises uzraudzība
 • Konservēšanas pamati
 • Galda kultūra un etiķete
 • Restorāna pavāra prakse
 • Vispārizglītojošie mācību priekšmeti
Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums

Pavārs gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un racionālu visu resursu apriti, nodrošina ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā, izvērtē izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti. Pavārs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.
Programmas specializācija pēc pamatkursa apguves – “Restorānu pavārs”

Foto
Iesniedzamie dokumenti
 • Apliecība par pamatizglītību
 • Sekmju izraksts
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
Uzņemšanas kritēriji
 • Ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu
 • Pārrunas
Prakses vietas

Dažādos Latvijas ēdināšanas uzņēmumos.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:
 • Strādāt viesmīlības nozares uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu
 • Vadīt ēdināšanas uzņēmuma ražošanas un apkalpošanas procesus
 • Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs
 • Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju uzņēmumos, kursos un semināros
Iegūtās prasmes pēc programmas apguves
 • Plānot savu darbu un visu saistīto resursu racionālu izmantošanu
 • ārbaudīt tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma, inventāra gatavību darbam
 • Uzturēt darba vietu un darba vidi atbilstoši sanitārajām prasībām
 • Kontrolēt tehnoloģisko karšu prasību un tehnoloģisko procesu ievērošanu ražošanas plūsmā
 • Īstenot izejvielu un produktu izsekojamības prasības
 • Pieņemt izejvielas un produktus no noliktavas un piegādātājiem
 • Izvērtēt saņemto izejvielu un produktu atbilstību pavaddokumentiem un normatīvajiem aktiem
 • Ievērot izejvielu un produktu uzglabāšanas režīmus un prasības
 • Sagatavot izejvielas un produktus ražošanas procesam
 • Veikt sagatavoto izejvielu un produktu pieņemšanu un ievietošanu noliktavās
 • Veikt izejvielu un produktu pirmapstrādi
 • Kontrolēt izejvielu un produktu apriti ražošanas procesā
 • Veidot tehnoloģiskās kartes ēdieniem un dzērieniem
 • Veidot kalkulācijas kartes ēdieniem un dzērieniem
 • Veidot ēdienkartes
 • Nodrošināt tehnoloģiskās dokumentācijas pielietošanu ražošanas procesā
 • Aizpildīt ražošanas procesa uzskaites un atskaites dokumentāciju
 • Veikt inventarizāciju
 • Gatavot starpproduktus
 • Gatavot ēdienus un dzērienus
 • Uzraudzīt ēdienu kvalitātes izmaiņas gatavošanas laikā
 • Gatavot veselīgu uzturu
 • Attīstīt Latvijas produktu gatavošanas tradīcijas
 • Noformēt ēdienus
 • Sagatavot ēdienus pasniegšanai
 • Piemērot atbilstošu uzglabāšanas veidi dažādi sagatavotiem produktiem
 • Nodrošināt produktu grupu saderību un produkta uzglabāšanas principus un derīguma termiņus uzglabāšanas procesā
 • Nodrošināt produktu, izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu racionālu apriti uzņēmumā
 • Noteikt galda klājumam atbilstošus galda traukus, piederumus, galda veļu
 • Organizēt galdu klāšanu atbilstoši apkalpošanas veidam
 • Pieņemt pasūtījumu, uzklausot viesu vajadzības un vēlmes
 • Koordinēt pasūtījumu izpildi
 • Sadarboties ar kolēģiem darbu plānošanā un izpildē dažādos termiņos
 • Sazināties valsts valodā
 • Pielietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas dažādu profesionālo dokumentu sagatavošanā
 • Ievērot darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības
 • Ievērot ugunsdrošības, civilās aizsardzības un elektrodrošības noteikumus
 • Organizēt darba vietu atbilstoši darba drošības prasībām
 • Nelaimes gadījumā rīkoties atbilstoši situācijai un sniegt pirmo palīdzību cietušajiem
 • Iesaistīties uzņēmuma darbības attīstībā
 • Pilnveidot profesionālai darbībai nepieciešamās zināšanas
 • Lietot profesionālo terminoloģiju vismaz divās svešvalodās
PIETEIKTIES PROGRAMMAI
Dalīties: