Iepirkumi - VENTSPILS TEHNIKUMS

Iepirkumi

Ventspils Tehnikuma iepirkumu arhīvs
IEPIRKUMA NUMURS IEPIRKUMA
NOSAUKUMS
IEPIRKUMA
NOLIKUMS
PUBLICĒŠANAS
DATUMS
IEPIRKUMA
STATUSS
JAUTĀJUMI
UN ATBILDES
VT2018/6 “Mikroautobusu noma operatīvajā līzingā” Atvērt nolikumu
Atvērt līgumu
Iesniegšanas termiņš līdz 19.12.2018, plkst. 12:00
Piedāvājumu iesniegt: Saules 15, Ventspils
Atvērt ziņojumu
08.12.2018. Izbeigts bez rezultāta
VT2018/5 “Ventspils Tehnikuma darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi” Atvērt nolikumu
Atvērt piegādes līgumu
Atvērt tehnisko specifikāciju
Atvērt finanšu piedāvājumu
Iesniegšanas termiņš līdz 10.12.2018, plkst. 12:00
Piedāvājumu iesniegt: Saules 15, Ventspils
29.11.2018. Atvērts
VT2018/4 “Augļu un dārzeņu piegāde Ventspils Tehnikumam” Atvērt nolikumu
Atvērt tehnisko specifikācijuIesniegšanas termiņš līdz 09.08.2018, plkst. 12:00
Piedāvājumu iesniegt: Saules 15, Ventspils
Uzvarētājs: SIA “Sanitex”, piedāvātā līgumcena: EUR bez PVN 18 000.00
Iepirkuma lēmumu pieņemšanas protokols Nr. 3
24.07.2018. Slēgts
VT2018/3 “Frotē dvieļu piegāde” Atvērt nolikumu

Iesniegšanas termiņš līdz 15.06.2018, plkst. 12:00
Piedāvājumu iesniegt šeit: www.eis.gov.lv
Uzvarētājs: SIA “AVIRO”, piedāvātā līgumcena: EUR 2 585.00
Iepirkuma lēmumu pieņemšanas protokols Nr. OCV2018/3
Atvērt līgumu

05.06.2018. Slēgts
VT2018/2 “Atjaunojamās enerģijas apmācību stendu un komplektu iegāde” Atvērt nolikumu

Iesniegšanas termiņš līdz 16.05.2018, plkst. 14:00
Piedāvājumu iesniegt šeit: www.eis.gov.lv
Uzvarētājs: SIA “DOMA”, piedāvātā līgumcena: EUR 99 170.00
Iepirkuma lēmumu pieņemšanas protokols Nr. 3

26.04.2018. Slēgts
VT 2018/1 “Mikroautobusa noma operatīvajā līzingā” Atvērt nolikumu
Atvērt līguma projektuIesniegšanas termiņš līdz 26.01.2018, plkst. 14:00
15.01.2018. Pārtraukts Ziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
VT 2017/4 “Pārtikas produktu piegāde Ventspils Tehnikumam” Atvērt nolikumu
Tehniskā specifikācija
Iesniegšanas termiņš līdz 12.01.2018
22.12.2017. Slēgts Atvērt izvērtēšanas protokolu Nr.1
Atvērt izvērtēšanas protokolu Nr.2
Atvērt izvērtēšanas protokolu Nr.3
Atvērt izvērtēšanas protokolu Nr.4
Atvērt izvērtēšanas protokolu Nr.5
Atvērt izvērtēšanas protokolu Nr.6
Atvērt izvērtēšanas protokolu Nr.7
Atvērt izvērtēšanas protokolu Nr.8
Atvērt izvērtēšanas protokolu Nr.9
Atvērt izvērtēšanas protokolu Nr.10
Atvērt izvērtēšanas protokolu Nr.11
VT 2017/3 “Ventspils Tehnikuma darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi” Atvērt nolikumu
Atvērt pretendentu pieteikumu
Atvērt līgumu
Tehniskā specifikācija
Iesniegšanas termiņš līdz 27.12.2017, plkst. 12:00
13.12.2017. Slēgts
VT 2017/2 “Atjaunojamās enerģijas apmācību stendu un komplektu iegāde” Atvērt ziņojumu par iepirkuma pārtraukšanu
Atvērt nolikumu ar grozījumiem
Atvērt nolikumu
Atvērt piegādes līgumu
Plānotā atklāta konkursa piedāvājumu iesniegšanas un piedāvājumu atvēršanas sanāksmes termiņš no 08.01.2018 plkst. 16:00 ir pārcelta uz 29.01.2018, plkst. 16:00
Publikācija ar grozījumiem 05.01.2018.18.12.2017. Pārtraukts
VT 2017/1 “Darba apģērbu, apavu un aizsarglīdzekļu iegāde” Atvērt nolikumu
Atvērt līgumu
Iesniegšanas termiņš 24.11.2017
12.11.2017. Slēgts
VT 2016/3 “Pārtikas produktu piegāde Ventspils Tehnikumam” Atvērt nolikumu 05.12.2016. Slēgts Atvērt izvērtēšanas protokolu Nr. 1.
Atvērt izvērtēšanas protokolu Nr. 2.
Atvērt izvērtēšanas protokolu Nr. 3.
Atvērt izvērtēšanas protokolu Nr. 4.
Atvērt izvērtēšanas protokolu Nr. 5.
Atvērt izvērtēšanas protokolu Nr. 6.
VT 2016/2 “Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu sniegšana” Atvērt nolikumu

Atvērt pielikumu Nr.1.

Atvērt pielikumu Nr.2.

Atvērt pielikumu Nr.3.

Atvērt pielikumu Nr.4.

Atvērt pielikumu Nr.5.
Pretendents, kam piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: SIA Parella
Piedāvātā līgumcena 41 999.99 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņsimt deviņdesmit deviņi eiro, deviņdesmit deviņi centi)

23.11.2016. Slēgts 09.12.2016. Atvērt sēdes protokolu Nr.VT2016/2
VT 2016/1 “Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu sniegšana” Atvērt nolikumu

Atvērt pielikumu Nr.1.

Atvērt pielikumu Nr.2.

Atvērt pielikumu Nr.3.

Atvērt pielikumu Nr.4.

Atvērt pielikumu Nr.5.

14.11.2016. Slēgts 22.11.2016 Atvērt sēdes protokolu Nr.VT2016/2
VT 2015/9 „Pārtikas produktu piegāde Ventspils Tehnikumam” Atvērt 07.10.2015. Slēgts
VT 2015/8 „Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde Ventspils tehnikuma vajadzībām” Atvērt 10.09.2015. Slēgts
VT 2015/7/ERAF Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo multimēdiju un apskaņošanas aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikumam no Eiropas Reģionālās Attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes kompetences centra infrastruktūras attīstības projekts” ietvaros Atvērt
Atvērt piedāvājuma vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas sēdes protokolu
14.07.2015. Slēgts
VT 2015/5/ERAF „Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo kokapstrādes iekārtu piegāde Ventspils Tehnikumam no Eiropas Reģionālās Attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes kompetences centra infrastruktūras attīstības projekts” ietvaros” Atvērt 26.06.2015. Slēgts
VT 2015/4 „Degvielas iegāde Ventspils Tehnikuma vajadzībām” Atvērt
Atvērt piedāvājuma vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas sēdes protokolu
16.06.2015. Slēgts
VT 2015/3/ERAF Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo multimēdiju un apskaņošanas aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikumam no Eiropas Reģionālās Attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes kompetences centra infrastruktūras attīstības projekts” ietvaros Atvērt 27.05.2015. Pārtraukts
VT2015/2/ERAF „Viesnīcas un restorānu sistēmas un aparatūras piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība Atvērt
Atvērt SIA 4 Solutions iepirkuma līgumu
25.03.2015. Slēgts
VT2015/1/ERAF „Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo mēbeļu piegāde un uzstādīšana Ventspils Tehnikumam no Eiropas Reģionālās Attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes kompetences centra infrastruktūras attīstības projekts” ietvaros” Atvērt
Atvērt mācību ēkas telpu plānojumu
17.02.2015. Slēgts Piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarinājums līdz 08.04.2015

Papildinājums
Papildinājums 2

VT2014/9 “Tekstīliju un logu ēnošanas aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikuma dienesta viesnīcai” Atvērt
Atvērt AlanDeko līgumu
05.12.2014. Slēgts
VT2014/8 “Gultas veļas piegāde Ventspils Tehnikuma dienesta viesnīcai” Atvērt
Atvērt SIA Katūns iepirkuma līgumu
04.12.2014. Slēgts
VT2014/5 “Mēbeļu piegāde Ventspils Tehnikuma dienesta viesnīcas aprīkošanai” Atvērt
Atvērt Trojas līgumu
13.11.2014. Slēgts Atvērt otro atbildi
Atvērt pirmo atbildi
VT 2014/ 2/ ERAF „Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu piegāde Ventspils Tehnikumam no Eiropas Reģionālās Attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes kompetences centra infrastruktūras attīstības projekts” ietvaros” Atvērt

Atvērt grozījumus Nr. 1.
Atvērt grozījumus Nr. 2.
Atvērt grozījumus Nr. 3.

30.07.2014.
12.08.2014
Slēgts Atvērt atbildes vēstuli Nr. 2.Atvērt skici Nr. 51
Atvērt skici Nr. 57
Atvērt skici Nr. 66
Atvērt skici Nr. 88
Atvērt skici Nr. 97
08.09.2014.Atvērt atbildes vēstuli Nr. 1.
08.09.2014.
Atvērt atbildes vēstuli
06.08.2014.
LLIV 265 „VocEdu” “Publicitātes pasākumu īstenošana projekta LLIV 265 „VocEdu” ietvaros” Atvērt 23.04.2014. Slēgts
VT 2014/1/KPFI „Jauna, rūpnieciski ražota M1 kategorijas elektromobiļa iegāde” Atvērt
Pretendents, kam piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: SIA „Moller Auto Latvia
Piedāvātā līgumcena EUR 22 352,07 (divdesmit divi tūkstoši trīs simts piecdesmit divi eiro 07 eiro centi)
26.03.2014. Slēgts
VT 2014/1 “Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās Ventspils Tehnikuma vajadzībām” Atvērt 20.01.2014. Slēgts
VT2013/12 Iepriekš neparedzamu papildus būvdarbu veikšana Ventspils Tehnikuma infrastruktūras uzlabošanai Atvērt 17.12.2013. Slēgts
VT2013/11/ERAF „Neparedzētu pāļu dzīšanas darbu veikšana Ventspils Tehnikuma realizētā projekta “Ziemeļkurzemes kompetences centra infrastruktūras attīstības projekts” ietvaros” Atvērt

Pretendents, kam piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: Akciju
sabiedrība “UPB”, reģ.nr. 42103000187
Piedāvātā līgumcena LVL 457 704,16 (četri simti piecdesmit septiņi
tūkstoši septiņi simti četri lati, 16 santīmi)

10.09.2013. Slēgts
VT 2013/10/ERAF „Autoruzraudzības veikšana Ventspils Tehnikuma infrastruktūras attīstības projektā” Atvērt
Uzvarētājs SIA „A-Projekts”, līguma summa: 50 987.40 Ls
04.04.2013. Slēgts
VT 2013/9 „Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās Ventspils Tehnikuma vajadzībām” Atvērt 28.03.2013. Slēgts
VT 2013/7/LAT-LIT „Elektriķu un metinātāju apmācību aprīkojuma iegāde Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam IV uzsaukuma apstiprinātā projekta „Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” ietvaros” Atvērt

Atvērt ziņojumu par konkursa termiņa pagarinājumu
Informatīvs paziņojums – Iepirkuma komisija nolēma:
Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūras – atklāta konkursa Elektriķu un metinātāju apmācību aprīkojuma iegāde Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam IV uzsaukuma apstiprinātā projekta “Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. 2013/7/LAT-LIT, ietvaros šādiem pretendentiem:
– par iepirkuma procedūras daļu Nr.1 – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FESTO”, reģ.nr. 40003325418, piedāvātā līgumcena LVL 21 998,00 (divdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit astoņi lati, 00 santīmi), bez pievienotā vērtības nodokļa;
– par iepirkuma procedūras daļu Nr.2 – Spetselektroodi AS, reģ.nr. 10170803, piedāvātā līgumcena LVL 21 750,00 (divdesmit viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit lati, 00 santīmi), bez pievienotā vērtības nodokļa.

27.03.2013. Slēgts
VT 2013/8/LAT-LIT „Ekspertu pakalpojumi izglītības programmu modulārās apmācības izvērtēšanai Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam IV uzsaukuma apstiprinātā projekta „Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” ietvaros” Atvērt
Atvērt ziņojumu
27.03.2013. Slēgts
LLIV 265 „VocEdu” Cenu aptauja – Reprezentācijas materiālu apdruka un piegāde projekta LLIV 265„VocEdu” ietvaros Atvērt 05.03.2013. Slēgts
VT 2013/6 „Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās Ventspils Tehnikuma vajadzībām” Atvērt 05.03.2013. Slēgts Atvērt dokumentu par piedāvājuma sagatavošanu

Atvērt ziņojumu

VT 2013/5 “Juridisko pakalpojumu sniegšana Ventspils Tehnikumā” Informatīvs paziņojums – Līgums noslēgts ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „R-SOL”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103428197, par piedāvāto līgumcenu LVL 1665,00 (viens tūkstotis seši simti sešdesmit pieci lati, 00 santīmi) mēnesī 14.02.2013. Slēgts
VT/2013/1/ERAF Būvuzraudzības veikšana būvdarbiem Ventspils tehnikuma infrastruktūras attīstības projekta ietvaros Atvērt

Atvērt pielikumu nolikumam

Atvērt būvniecības līgumu

Atvērt būvniecības laika grafiku

Atvērt ziņojumu par līguma slēgšanu

18.01.2013. Slēgts
2012/4 „Autobusa noma skolas vajdzībām” Atvērt 31.07.2012 Slēgts Atvērt
2012/05 „Autobusa noma skolas vajdzībām” Atvērt 13.08.2012. Slēgts
2012/3/LAT-LIT Metināšanas un elektriķu apmācību aptīkojuma iegāde Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam IV uzsaukuma apstiprinātā projekta „Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” ietvaros Atvērt 25.07.2012 Slēgts
Zpikc/2012/02 Tehnoloģisko iekārtu iegāde ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Atvērt 26.04.2012 Slēgts Atvērt
2012/1/VB Atklāts konkurss “Mazlietota mikroautobusa iegāde Zpikc “Ventspils Profesionālai vidusskolai” Atvērt IUB 06.02.2012 Slēgts
Zpikc/2011/11 Datortehnikas iegāde Atvērt 28.11.2011 Slēgts
Cenu aptauja 1 Audzēkņu civiltiesiskā apdrošināšana Atvērt 23.11.2011 Slēgts
VPV2011/10/ERAF Būvdarbi „Ventspils Profesionālās Vidusskolas mācību korpusu ēku rekonstrukcijai un dienesta viesnīcas jaunbūvei”, projekta „Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centra attīstība” ietvaros Atvērt
Grozījumi 1
Grozījumi 2
21.09.2011 Slēgts Konkursa pagarinājums
VPV 2011/005 ERAF Būvdarbi “Ventspils Profesionālās vidusskolas mācību korpusu ēku rekonstrukcijai un dienesta viesnīcas jaunbūve”, projekta “Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centra attīstība” ietvaros Atvērt
Atvērt precizētu (19.05.11) konkursa nolikumu
10.05.2011 Slēgts Atvērt
VPV 2011/004 ERAF Būvprojekta ekspertīze “Ventspils Profesionālās vidusskolas mācību korpusu ēku rekonstrukcijai un dienesta viesnīcas jaunbūvei”, projekta “Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centra attīstība” ietvaros Atvērt 26.04.2011 Pārtraukts
VPV 2011/001ERAF Būvprojekta ekspertīze “Ventspils Profesionālās vidusskolas mācību korpusu ēku rekonstrukcijai un dienesta viesnīcas jaunbūvei”, projekta “Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centra attīstība” ietvaros Atvērt 08.02.2011 Pārtraukts bez rezultāta
VPV/2010/VB/3 Papildus projektēšanas darbi “Ventspils Profesionālās vidusskolas mācību korpusa ēku rekonstrukcijai un dienesta viesnīcas jaunbūvei”, projekta “Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centra attīstība” ietvaros Atvērt 17.12.2010 Noslēgts
VPV/2010/VB/1 Datoru un to IT aprīkojuma piegāde Ventspils Profesionālai vidusskolai Atvērt 08.12.2010 Noslēgts
VPV2010/2/ERAF Būvprojekta izstrāde “Ventspils Profesionālās vidusskolas mācību korpusa ēku rekonstrukcijai un dienesta viesnīcas jaunbūvei”, projekta “Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centra attīstība” ietvaros Atvērt Noslēgts
VPV2010/1 Būvprojekta izstrāde “Ventspils Profesionālās vidusskolas mācību korpusa ēku rekonstrukcijai un dienesta viesnīcas jaunbūvei“, projekta “Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centra attīstība” ietvaros Atvērt
Atvērt nolikuma grozījumus 25.03.2010
Noslēgts
Dalīties: