Mašīnbūves tehniķis, Atslēdznieks - VENTSPILS TEHNIKUMS

Mašīnbūves tehniķis, Atslēdznieks

Mācību ilgums
Mācību ilgums
4 gadi
Iepriekš iegūtā izglītība
Iepriekš iegūtā izglītība
Pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Diploms par profesionālo izglītību
Iegūstamā kvalifikācija
Iegūstamā kvalifikācija
Atbilst LKI 4. līmenim
Programmas akreditācija
Programmas akreditācija
Nr.: AP 5586
Mācību laikā apgūstamie priekšmeti
 • Metālapstrādes pamatprocesi
 • Metāla virsmas apstrāde
 • Metāla detaļas izgatavošanas tehniskā dokumentācija
 • Vienkāršu mezglu montāža un demontāža
 • Lokšņu liekšana un ciršana
 • Metāla detaļu noslēguma apstrāde
 • Metāla virsmu un detaļu lodēšana un alvošana
 • Mehānisko mezglu montāža un demontāža
 • Atslēdznieka prakse
 • Mašīnbūves darba uzdevuma analizēšana
 • Mašīnbūves tehnoloģiskā procesa organizēšana
 • Mašīnbūves tehnoloģiskā procesa vadīšana
 • Remonta darbu veikšana mašīnbūvē
 • Metināšanas pamati
 • Frēzēšana ar programmvadības darbgaldu
 • Mašīnbūves materiāli
 • Metālloksnes apstrāde ar lāzergriešanas iekārtu
 • Metālu termiskā apstrāde
 • Mašīnbūves tehniķa prakse
 • Vispārizglītojošie mācību priekšmeti
Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums

Mašīnbūves tehniķis ir mašīnbūves un metālapstrādes ražošanas nozares speciālists, kurš, sadarbībā ar dažāda līmeņa metālapstrādes speciālistiem, piedalās metālapstrādes tehnoloģiskā procesa sagatavošanā, organizēšanā un realizēšanā. Mašīnbūves tehniķis var strādāt ar mašīnbūvi un metālapstrādi saistītos uzņēmumos. Mašīnbūves tehniķis profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc atslēdznieka profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.

Video
Foto
Iesniedzamie dokumenti
 • Diploms par vispārējo vidējo izglītību
 • Sekmju izraksts
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
Uzņemšanas kritēriji
 • Ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu
 • Pārrunas
Prakses vietas

SIA “Malmar Sheet Metal”, SIA “Bucher Schoerling Baltic”, SIA “Ventspils steel construction”, Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”, SIA “Bāka”, SIA “Grifs”, SIA “Ostas celtnieks”, SIA “Metserviss”, SIA “Metāls”, AS “BMGS”, SIA “Ventamonjaks serviss”, AS “Ventspils nafta”, SIA “Ventspils metināšanas rūpnīca”, SIA “LMB Metāls”, SIA “TC steel”. Prakses vietas audzēknis var arī pats izvēlēties atbilstoša profila uzņēmumos citās pilsētās vai novados.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:
 • Strādāt mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumos, sadarbībā ar dažāda līmeņa metālapstrādes speciālistiem
 • Piedalīties metālapstrādes tehnoloģiskā procesa sagatavošanā un realizēšana
 • Turpināt izglītību augstākās izglītības programmās, pilnveidot savas zināšanas un prasmes nozares kursos.
Iegūtās prasmes pēc programmas apguves
 • Izstrādāt metālapstrādes tehnoloģiskā procesa secību
 • Noformēt tehnoloģisko dokumentāciju
 • Lasīt mehāniskās, pneimatiskās, hidrauliskās un elektriskās shēmas
 • Lasīt kopsalikuma rasējumus un tehnoloģiskās kartes
 • Pārraudzīt tehnoloģisko procesu un iekārtu ekspluatācijas noteikumu ievērošanu
 • Lietot vadības programmas operatīvo pulti un ārējo programmas nesēju
 • Izvēlēties un sagatavot darbam mērinstrumentus, ierīces un sagataves
 • Pārbaudīt materiālu kvalitāti un atbilstību ražošanas procesam
 • Izstrādāt detaļu un mezglu skices
PIETEIKTIES PROGRAMMAI
Dalīties: