Vakances - VENTSPILS TEHNIKUMS

Vakances

Vakances 2022./2023. mācību gadam

Direktora vietnieks finanšu un starptautiskās sadarbības jautājumos  

Ventspils Tehnikums (reģ.Nr. 90000079824, www.ventspilstehnikums.lv) izsludina vakanto amatu – direktora vietnieks finanšu un starptautiskās sadarbības jautājumos  uz nenoteiktu laiku (profesijas kods 1345 04).

Galvenie amata pienākumi:

– nodrošināt finanšu resursu (budžeta līdzekļu, ziedojumu, maksas pakalpojumu) racionālu izlietojuma plānošanu;

–  nodrošināt finanšu resursu izlietojuma kontroli;

– pārraudzīt Starptautiskās sadarbības un projektu vadības struktūrvienības darbu;

– pārraudzīt ERAF, Interreg, Erasmus+ projektu plānošanu, izstrādāšanu, ieviešanu;

–  savas kompetences ietvaros izstrādāt iekšējo normatīvo aktu projektus.

Pretendentiem izvirzītās prasības:

– akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība izglītības zinātnēs (izglītības vadībā), finanšu vadības zinātnēs;

– pieredze vadošā amatā ne mazāka kā 3 gadi (pieredze izglītības iestādes vadības komandā, direktora vietnieka/ struktūrvienības vadītāja/ metodiķa amatā tiks uzskatīta par priekšrocību);

– pieredze finanšu plānošanā un grāmatvedības kārtošanā;

– zināšanas un izpratne par ES fondu vadību un šo jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;

– valsts valodas prasme augstākajā līmenī un angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj izmantot dokumentus un literatūru amata pienākumu izpildes jomā;

 – prasme strādāt ar mūsdienu informācijas tehnoloģijām;

– labas komunikācijas spējas, sadarbības un organizatoriskās prasmes;

 – saskarsmes kultūras un ētikas normu ievērošana.

Mēs piedāvājam:

– iegūt lielisku darba pieredzi;

– interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldes izglītības iestādē;

– darbu mūsdienīgā vidē un profesionālā komandā;

– stabilu atalgojumu (bruto darba alga no 1670,00 EUR mēnesī)

– sociālās garantijas.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas līdz 2023. gada 28.martam sūtīt Ventspils Tehnikumam uz e-pasta adresi: ar norādi “Pieteikums – direktora vietnieks”.

Piesakoties uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Tehnikums. Personas dati tiks dzēsti Arhīvu likumā noteiktajā termiņā.

Informācija pretendentiem par personas datu apstrādi personāla atlases procesā – https://www.ventspilstehnikums.lv/datu-aizsardzibas-politika/.

Pieteikšanās:

CV, izglītību apliecinošu dokumentu un profesionālo pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: vai iesniegt personīgi Ventspils Tehnikumā, Saules ielā 15, Ventspilī.

Ventspils Tehnikums (reģ.Nr. 90000079824, www.ventspilstehnikums.lv) izsludina vakanto amatu – pedagogs karjeras konsultants uz noteiktu laiku līdz 31.07.2024.

Galvenie amata pienākumi:

 • dokumentācijas veidošana karjeras atbalsta plānošanai un pasākumu īstenošanai;
 • karjeras attīstības atbalsta pasākumu koordinēšana, organizēšana un vadīšana dažādām mērķa grupām;
 • informācijas pieejamības nodrošināšana karjeras virziena izvēlei;
 • individuālo karjeras konsultāciju nodrošināšana izglītojamajiem;
 • izpētes un metodisko darbu veikšana.

Pretendentiem izvirzītās prasības:

 • izglītība atbilstoši „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 11. pantam;
 • tiesības sniegt individuālās karjeras konsultācijas (maģistra grāds karjeras konsultēšanā vai iegūts individuālās karjeras konsultēšanas sertifikāts);
 • atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • prasme strādāt ar mūsdienu informācijas tehnoloģijām;
 • labas komunikācijas spējas, sadarbības un organizatoriskās prasmes;
 • saskarsmes kultūras un ētikas normu ievērošana.

Mēs piedāvājam:

 • iegūt lielisku darba pieredzi;
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldes izglītības iestādē;
 • darbu mūsdienīgā vidē un profesionālā komandā;
 • atalgojumu no 900,00 EUR bruto plus piemaksas;
 • sociālās garantijas.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas līdz 2023. gada 29. janvārim sūtīt Ventspils Tehnikumam uz e-pasta adresi: ar norādi “Pieteikums – pedagogs karjeras konsultants”.

Piesakoties uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Tehnikums. Personas dati tiks dzēsti Arhīvu likumā noteiktajā termiņā.

Pieteikšanās:

CV, izglītību apliecinošu dokumentu un profesionālo pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: vai iesniegt personīgi Ventspils Tehnikumā, Saules ielā 15, Ventspilī.

Automobiļa vadītāju

Ventspils Tehnikums (reģ. Nr. 90000079824, www.ventspilstehnikums.lv) izsludina vakanto amatu – automobiļa vadītājs uz nenoteikto laiku.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt darba braucienus pa Latviju un Eiropu, pārvadājot Ventspils Tehnikuma (turpmāk – VT) personālu, audzēkņus, viesus vai materiālās vērtības;
 • pārzināt piesaistīto transportlīdzekļu (vieglā automašīna/ autobuss) uzbūvi, tehnisko raksturojumu, pārzināt ar transportlīdzekļu ekspluatācijas organizēšanu saistīto dokumentāciju un materiālo vērtību aprites principus;
 • veikt VT transportlīdzekļu pareizu ekspluatāciju; pirms un pēc transportlīdzekļa ekspluatācijas pārliecināties par transportlīdzekļa tehnisko stāvokli;
 • regulāri rūpēties, lai transportlīdzekļi būtu tehniskā kārtībā un tīrībā, kā arī informēt tiešo vadītāju par nepieciešamajiem remontdarbiem/ apkopēm;
 • ievērot transportlīdzekļu degvielas un smērvielu patēriņa normas un nepieļaut to pārtēriņu vai izšķērdēšanu
 • veikt transportlīdzekļu ceļazīmju un maršruta lapu savlaicīgu aizpildīšanu, sagatavošanu un iesniegšanu;
 • veikt kurjera funkcijas (aizgādāt vai atvest vēstules, pakas, citus sūtījumus);
 • nodrošināt garāžu telpu uzturēšanu kārtībā;
 • atskaitīties par darba rezultātiem VT noteiktajā kārtībā.

Pretendentiem izvirzītās prasības:

 • vidējā vai profesionālā vidējā izglītība;
 • pieredze transportlīdzekļa vadīšanā ne mazāka kā 10 gadi;
 • nepieciešamas zināšanas par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un uzbūvi;
 • nepieciešama „B”, “BE”, „C” un „D” kategorijas autovadītāja apliecība;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Office produkti, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas);
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus, organizēt darbu, labas saskarsmes spējas un komunikāciju prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • iegūt lielisku darba pieredzi;
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldes izglītības iestādē (pilnas slodzes darbs);
 • darbu mūsdienīgā vidē un profesionālā komandā;
 • stabilu atalgojumu 700.00 EUR bruto;
 • sociālās garantijas.

CV, izglītību un kompetenci apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2023. gada 22.janvārim lūdzam sūtīt Ventspils Tehnikumam uz e-pasta adresi: ar norādi “Pieteikums – automobiļa vadītājs”. Tālrunis informācijai: 63622663.

Piesakoties uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Tehnikums. Personas dati tiks dzēsti Arhīvu likumā noteiktajā termiņā.

Pieteikšanās:

CV, izglītību apliecinošu dokumentu un profesionālo pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: vai iesniegt personīgi Ventspils Tehnikumā, Saules ielā 15, Ventspilī.

Profesionālās izglītības skolotāju izglītības programmā Datorsistēmas kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis
 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Augstākā izglītība nozarē un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā vai profesionālā vidējā izglītība, vai Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim nozarē, un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā;
 • Valsts valodas zināšanas C1 līmenī.

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu no 950,00 EUR par slodzi un piemaksas;
 • Sociālās garantijas;
 • Radošu kolektīvu, mūsdienīgu darba vidi.

Mācību priekšmeti:

 • Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana;
 • Biroja tehnikas apkope un remonts;
 • Serveru izvēle un uzstādīšana.

Profesijas kods: 2320 01

Pieteikšanās:

CV, izglītību apliecinošu dokumentu un profesionālo pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: vai iesniegt personīgi Ventspils Tehnikumā, Saules ielā 15, Ventspilī.

Profesionālās izglītības skolotāju izglītības programmā Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija kvalifikācija “Inženiersistēmu būvtehniķis”

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Augstākā izglītība nozarē un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā vai profesionālā vidējā izglītība, vai Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim nozarē, un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā;
 • Valsts valodas zināšanas C1 līmenī.

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu no 950,00 EUR par slodzi un piemaksas;
 • Sociālās garantijas;
 • Radošu kolektīvu, mūsdienīgu darba vidi.

Mācību priekšmeti:

 • Apkures sistēmu montāža;
 • Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža;
 • Apkures sistēmas apkalpošana un uzturēšana;
 • Apkures sistēmas apkalpošana un uzturēšana;
 • Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža;
 • Sanitārtehnisko iekārtu uzstādīšana un pieslēgšana;
 • Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža.

Profesijas kods: 2320 01

Pieteikšanās:

CV, izglītību apliecinošu dokumentu un profesionālo pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: vai iesniegt personīgi Ventspils Tehnikumā, Saules ielā 15, Ventspilī.

Profesionālās izglītības skolotāju izglītības programmā Programmēšana  kvalifikācija “Programmēšanas tehniķis”
 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Augstākā izglītība nozarē un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā vai profesionālā vidējā izglītība, vai Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim nozarē, un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā;
 • Valsts valodas zināšanas C1 līmenī.

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu no 950,00 EUR par slodzi un piemaksas;
 • Sociālās garantijas;
 • Radošu kolektīvu, mūsdienīgu darba vidi.

Mācību priekšmeti:

 • Sistēmu programmēšana;
 • Tīmekļa vietņu programmēšana;
 • Datorsistēmas un datortīkli;
 • Datu bāzu programmēšana.

Profesijas kods: 2320 01

Pieteikšanās:

CV, izglītību apliecinošu dokumentu un profesionālo pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: vai iesniegt personīgi Ventspils Tehnikumā, Saules ielā 15, Ventspilī.

Dalīties: