Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis - VENTSPILS TEHNIKUMS

Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis

Mācību ilgums
Mācību ilgums
4 gadi / ar pamatizglītību
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Iegūstamā kvalifikācija
Iegūstamā kvalifikācija
Atbilst LKI 4. līmenim
Mācību laikā apgūstamie priekšmeti
 • Materiālu virsmas apstrāde
 • Inženiersistēmu cauruļvadu montāža
 • Sagatavošanas darbi saldēšanas, vēdināšanas un kondicionēšanas (SVK)
  iekārtu montāžai
 • SVK (saldēšanas, vēdināšanas, kondicionēšanas) iekārtu darba vielu lietošana
 • Lodēšana
 • Inženiersistēmu izbūves pamatprocesi
 • SVK palīgiekārtu (kompresoru, sūkņu un siltummaiņu) montāža
 • Atslēdznieka darbi
 • Cauruļvadu savienojumu izgatavošana
 • Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (VK) iekārtu un sistēmu montāža
 • Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (VK) iekārtu un sistēmu ekspluatācija
 • Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (VK) iekārtu un sistēmu remonts
 • Ventilācijas, aukstuma un gaisa kondicionēšanas (VAK) sistēmu un iekārtu montāžas un ekspluatācijas darbu plānošana un dokumentēšana
 • Cauruļu metināšanas pamati
 • Cauruļu un iekārtu stropēšana
 • Ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu montāža
 • Saldēšanas iekārtu ekspluatācija
 • Siltumsūkņu sistēmu izveidošana
 • AE (atjaunojamās enerģijas) izmantošana aukstumapgādē un ventilācijas sistēmās
 • Vispārizglītojošie mācību priekšmeti
Iesniedzamie dokumenti
 • Apliecība par pamatizglītību vai diploms par vispārējo vidējo izglītību
 • Sekmju izraksts
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
Uzņemšanas kritēriji
 • Ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu
 • Pārrunas
Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:
 • Inženierkomunikāciju tehniķis var veikt iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu, tai skaitā apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, aukstumiekārtu sistēmu, izbūves, ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanu un vadīšanu
 • Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs
 • Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju kursos, uzņēmumos un semināros
Dalīties: