Organizētie kursi - VENTSPILS TEHNIKUMS

Organizētie kursi

Ventspils Tehnikums organizēja četrus kursus profesionālām izglītības iestādēm un koledžām.

1. ”Mācīšanās lietpratībai – mūsdienīga mācību stunda”, 21.10.2021. lektors L.Miķelsone (Biedrības “Mūžizglītības un kultūras institūts ”Vitae”” padomes locekle un lektore; Brocēnu vidusskolas direktora vietniece metodiskajā darbā, skolotāja, metodiķe), kopējais dalībnieku skaits (44), Kursu apmācība notika zoom

Tēmas:

 1. Mācību procesa galveno komponentu: zināšanas, prasmes, iemaņas un lietpratība;
 2. Mācību stunda, tās būtiskās sastāvdaļas;
 3. Formatīvās vērtēšanas būtību un nozīmi mūsdienīgas stundas kontekstā.

 

2. “Snieguma līmeņu aprakstu (rubriku) veidošana un izmantošana mācību darbā ar skolēniem”, 12.12.2021. lektors O.Kaulēns (Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija direktors), kopējais dalībnieku skaits (29), Kursu apmācība notika zoom.us

Tēmas:

 1. Efektīvu snieguma līmeņu aprakstu (rubriku) kritēriji;
 2. Efektīvus snieguma līmeņu aprakstus (rubrikas) izveide konkrētai prasmei savā mācību priekšmetā.

 

3. Kompetences datorizētas ciparu vadības (CNC) mācīšanai metālapstrādes profesionālās izglītības programmās”, lektors M. Ernstsons, kopējais dalībnieku skaits (7), Kursu apmācība notika Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra Metālapstrādes mācību parkse, K. Barona iela 40, Jelgava.
Gūtas pamatzināšanas CNC piedziņas uzbūvē, frēzēšanas darbu kinemātikā, griezējinstrumentu izvēlē, pilnveidotas prasmes apstrādes programmu izveidei.

Tēmas:

 1. CNC piedziņa;
 2. CNC frēzēšanas darbi;
 3. Apstrādes programma.

 

4. ”Motivācija pašvadītā mācību procesā”, 21.12.2021. lektors, A.Dresmanis, (Komunikācijas treneris un konsultants ar pieredzi akadēmiskajā un biznesa vidē. Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” lektors, projekta PuMPuRS pedagogu apmācības koordinators un lektors, Rīgas Tehniskās universitātes lektors.), kopējais dalībnieku skaits (58), Kursu apmācība notika zoom.us

Tēmas:

 1. Ar ko atšķiras dažādu paaudžu motivācija? Kāpēc nestrādā pieredzē pārbaudītas metodes?
 2. Kas ir iemācītā tēlotā bezpalīdzība un kā ar to strādāt?
 3. Uz sadarbības principiem balstīts mācību process un pedagoga loma pašvadītas mācīšanās ieviešanā.

Ventspils Tehnikums organizēja trīs kursus profesionālām izglītības iestādēm un koledžām, kopējais dalībnieku skaits 41.

1)”Dažādu domāšanas līmeņu mācību uzdevumu izmantošana darbā ar skolēniem”, lekt. A. Priedīte

Tēmas:
Kādi ir dažādi domāšanas (izziņas) līmeņi mācību darbā ar skolēniem?
Kā atpazīt domāšanas (izziņas) līmeņus konkrētos mācību uzdevumu piemēros?
Kā veidot pārbaudes darbus skolēniem, iekļaujot tajos dažādiem domāšanas (izziņas) līmeņiem atbilstošus mācību uzdevumus?

2)“ Bāzinības”, lekt. P. Repečko

Tēmas:
Kokteiļu pagatavošanas tehnikas;
Pamati jaunu kokteiļu pagatavošanā.

 

3)“Vīnzinībās”, lekt. Jānis Kaļķis

Tēmas:
Vīna organoleptiskās novērtēšanas pamatelementi;
Vīna kartes saturs un struktūra;
Vīna uzglabāšanas nosacījumi;
Vīnziņa darba pienākumi;
Vīna pasniegšana un serviss.

 

Ventspils Tehnikumā īstenotie profesionālās kompetences kursi, kopējais dalībnieku skaits – 35:
1) ”Satura izveide un pārvaldība ” Moodle e-mācību vide”, nodarbības vadītājs A. Kozlovs.
2) ”Interaktīvo jautājumu H5P izstrādāšana un virtuālās realitātes izmantošana mācību procesā”, nodarbības vadītājs A. Franko un A. Kozlovs.
3)”3D modelēšana un printēšana”, nodarbības vadītājs A. Franko.

Dalīties: