Pašvērtējumi - VENTSPILS TEHNIKUMS

Pašvērtējumi

Ventspils Tehnikums ir Latvijas Republikas Ministru kabineta dibināta izglītības iestāde, kura īsteno arodizglītības, profesionālās vidējās un tālākizglītības programmas. Kopš 2011. gada 1. septembra Ventspils Tehnikums ir kļuvis par mūsdienīgu, prestižu, uz zināšanām un kvalitāti balstītu profesionālās izglītības, tālākizglītības un profesionālās izglītības metodisko centru un, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 16. augusta rīkojumu Nr. 383, ir ieguvis Profesionālās izglītības kompetences centra statusu.

Ventspils Tehnikums ir Latvijas Republikas Ministru kabineta dibināta izglītības iestāde, kura īsteno arodizglītības, profesionālās vidējās un tālākizglītības programmas. Kopš 2011. gada 1. septembra Ventspils Tehnikums ir kļuvis par mūsdienīgu, prestižu, uz zināšanām un kvalitāti balstītu profesionālās izglītības, tālākizglītības un profesionālās izglītības metodisko centru un, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 16. augusta rīkojumu Nr. 383, ir ieguvis Profesionālās izglītības kompetences centra statusu.

Ventspils Tehnikums ir Latvijas Republikas Ministru kabineta dibināta izglītības iestāde, kura īsteno arodizglītības, profesionālās vidējās un tālākizglītības programmas. Kopš 2011. gada 1. septembra Ventspils Tehnikums ir kļuvis par mūsdienīgu, prestižu, uz zināšanām un kvalitāti balstītu profesionālās izglītības, tālākizglītības un profesionālās izglītības metodisko centru un, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 16. augusta rīkojumu Nr. 383, ir ieguvis Profesionālās izglītības kompetences centra statusu.

Ventspils Tehnikums ir Latvijas Republikas Ministru kabineta dibināta izglītības iestāde, kura īsteno arodizglītības, profesionālās vidējās un tālākizglītības programmas. Kopš 2011. gada 1. septembra Ventspils Tehnikums ir kļuvis par mūsdienīgu, prestižu, uz zināšanām un kvalitāti balstītu profesionālās izglītības, tālākizglītības un profesionālās izglītības metodisko centru un, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 16. augusta rīkojumu Nr. 383, ir ieguvis Profesionālās izglītības kompetences centra statusu.

Ventspils Tehnikums ir Latvijas Republikas Ministru kabineta dibināta izglītības iestāde, kura īsteno arodizglītības, profesionālās vidējās un tālākizglītības programmas. Kopš 2011. gada 1. septembra Ventspils Tehnikums ir kļuvis par mūsdienīgu, prestižu, uz zināšanām un kvalitāti balstītu profesionālās izglītības, tālākizglītības un profesionālās izglītības metodisko centru un, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 16. augusta rīkojumu Nr. 383, ir ieguvis Profesionālās izglītības kompetences centra statusu.

Ventspils Tehnikums ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas dibināta mācību iestāde, kura īsteno arodizglītības, profesionālās vidējās un tālākizglītības programmas. Kopš 2011. gada 1. septembra Ventspils Tehnikums ir kļuvis par mūsdienīgu, prestižu, uz zināšanām un kvalitāti balstītu profesionālās izglītības, tālākizglītības un profesionālās izglītības metodisko centru un, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 16. augusta rīkojumu Nr. 383, ir ieguvis kompetences centra statusu.

Ventspils Tehnikums ir Latvijas Republikas Ministru kabineta dibināta mācību iestāde, kura īsteno arodizglītības, profesionālās vidējās un tālākizglītības programmas. Kopš 2011. gada 1. septembra Ventspils Tehnikums ir kļuvis par mūsdienīgu, prestižu, uz zināšanām un kvalitāti balstītu profesionālās izglītības, tālākizglītības un profesionālās izglītības metodisko centru un, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 16. augusta rīkojumu Nr. 383, ir ieguvis kompetences centra statusu.

Ventspils Tehnikums kopš 2011. gada 1. septembra kļuvis par mūsdienīgu, prestižu, uz zināšanām un kvalitāti balstītu profesionālās izglītības, tālākizglītības un profesionālās izglītības metodisko centru un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 16. augusta rīkojumu Nr.383 ir ieguvis kompetences centra statusu. Skola ir Latvijas Republikas Ministru kabineta dibināta mācību iestāde, kura īsteno arodizglītības, profesionālās vidējās un tālākizglītības programmas. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti, kā arī izglītības iestādes nolikums.

Ventspils Tehnikums kopš 2011. gada 1. septembra kļuvis par mūsdienīgu, prestižu, uz zināšanām un kvalitāti balstītu profesionālās izglītības, tālākizglītības un profesionālās izglītības metodisko centru un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 16. augusta rīkojumu Nr.383 ir ieguvis kompetences centra statusu. Skola ir Latvijas Republikas Ministru kabineta dibināta mācību iestāde, kura īsteno arodizglītības, profesionālās vidējās un tālākizglītības programmas. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti, kā arī izglītības iestādes nolikums.

Ventspils Profesionālā vidusskola kopš 2011. gada 1. septembra kļuvusi par mūsdienīgu, prestižu, uz zināšanām un kvalitāti balstītu profesionālās izglītības, tālākizglītības un profesionālās izglītības metodisko centru un ieguvusi nosaukumu Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Profesionālā vidusskola”. Skola ir Latvijas Republikas Ministru kabineta dibināta mācību iestāde, kura īsteno arodizglītības, profesionālās vidējās un tālākizglītības programmas. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti, kā arī izglītības iestādes nolikums.

Dalīties: