Metodiskā darba vadīšana - VENTSPILS TEHNIKUMS

Metodiskā darba vadīšana

Ventspils Tehnikuma Metodiskais centrs ir struktūrvienība, kura savu funkciju ietvaros nodrošina VT metodisko darbu.

Metodiskā centra uzdevumi

1. Normatīvo dokumentu pilnveide.

2. Metodiskā darba īstenošana un attīstības plānošana:

metodiskā darba vadība;
izglītības programmu pilnveide;
priekšlikumu izstrādāšana tālākizglītības programmām;
metodisko materiālu izstrāde;
pārbaudes darbu izstrāde un kvalitātes pārbaude;
individuālo mācību plānu izstrāde sadarbībā ar grupu audzinātājiem;
profesionālās vidējās izglītības kvalifikācijas eksāmenu sagatavošana un norises organizēšana;
mācību nodarbību sarakstu sagatavošana;
konferenču, semināru, citu izglītības aktivitāšu organizēšana;
pedagogu tarifikācijas sarakstu saskaņošana;
informācijas sagatavošana par izglītības programmu aktualitātēm.

3. VT pedagogu darba kvalitātes izvērtēšana un kontrole – veicināt vienotu prasību ievērošanu, mācību priekšmetu tematisko plānu pārbaude, hospitēšanas plānu izstrāde, pedagogu pašvērtējuma ziņojumu izvērtēšana.

4. Atbalsts Ventspils Tehnikuma vadošo pedagogu darbā – konsultāciju un lēmumu izpildes nodrošināšana.

Metodiskā darba vadība un līdzvadība

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra 2021.gada 6.aprīļa rīkojumu nr.1-2e/21/199 “Par profesionālās izglītības kompetences centru uzdevumiem” Ventspils Tehnikumam ir noteikta metodiskā darba virsvadība 3 jomās (inženierzinātnēs un tehnoloģijās (mašīnzinības), viesnīcu un restorānu pakalpojumos un kompetenču izglītībā vispārējās vidējās izglītības sadaļā) visās profesionālās izglītības iestādēs Latvijā

Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare
Metodiskā darba virsvadībaLīdzatbildība metodiskā darba veikšanāMetodiskā darba jomaIzglītības programmu grupaProfesionālās kvalifikācijas atbilstoši nozaru kvalifikācijas sistēmai
Ventspils TehnikumsDaugavpils tehnikums,
Valmieras Tehnikums,
PIKC "Rīgas Valsts Tehnikums"
Inženierzinātnes un tehnoloģijas (Mašīnzinības)521 Mehānika un metālapstrāde→ Mašīnbūves tehniķis
→ Virpotājs
→ Frēzētājs
→ Atslēdznieks
→ Montāžas darbu atslēdznieks
→ Rūpniecisko iekārtu mehāniķis ar specializāciju:
• Ķīmisko un biotehnoloģisko iekārtu mehāniķis
Valmieras tehnikumsVentspils tehnikums,
PIKC "Rīgas Tehniskā koledža"
Inženierzinātnes un tehnoloģijas (Mehatronika)521 Mehānika un metālapstrāde→ Mehatronisku sistēmu tehniķis
PIKC "Rīgas Tehniskā koledža"Ventspils tehnikums,
Valmieras tehnikums
Inženierzinātnes un tehnoloģijas (Metālapstrāde)521 Mehānika un metālapstrāde→ Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs
→ Programmvadības metālapstrādes darbgaldu operators
Rīgas 3.arodskolaValmieras tehnikums,
Ventspils tehnikums,
Daugavpils Būvniecības tehnikums
Inženierzinātnes un tehnoloģijas (Metālapstrāde)521 Mehānika un metālapstrāde→ Rokas lokmetinātājs (MMA)
→ Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
→ Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)
→ Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)
→ Gāzmetinātājs (OAW)
Enerģētikas nozare
Metodiskā darba virsvadībaLīdzatbildība metodiskā darba veikšanāMetodiskā darba jomaIzglītības programmu grupaProfesionālās kvalifikācijas atbilstoši nozaru kvalifikācijas sistēmai
PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"Rīgas Valsts tehnikums,
PIKC "Rīgas Tehniskā koledža",
Ventspils tehnikums,
Daugavpils tehnikums
Inženierzinātnes un tehnoloģijas522 Enerģētika→ Elektrotehniķis ar specializācijām:
• Atjaunojamās enerģētikas tehniķis
• Rūpnīcu elektroiekārtu tehniķis

• Elektrisko tīklu tehniķis

• Elektromontāžas tehniķis
→ Kuģa elektriķis
→ Elektromontieris ar specializācijām:
• Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontieris
• Elektroatslēdznieks
→ Elektroiekārtu montētājs
Tūrisma nozare
Metodiskā darba virsvadībaLīdzatbildība metodiskā darba veikšanāMetodiskā darba jomaIzglītības programmu grupaProfesionālās kvalifikācijas atbilstoši nozaru kvalifikācijas sistēmai
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumsVSIA "Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums",
Ventspils tehnikums
Tūrisma pakalpojumi
Viesnīcu un restorānu pakalpojumi
812 Tūrisma un atpūtas organizācija→ Tūrisma pakalpojumu konsultants
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumsVSIA "Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums",
Ventspils tehnikums
Tūrisma pakalpojumi
Viesnīcu un restorānu pakalpojumi
811 Viesnīcu un restorānu serviss→ Konditors
→ Konditora palīgs
Ventspils tehnikumsVSIA "Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums"
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
Viesnīcu un restorānu pakalpojumi811 Viesnīcu un restorānu serviss→ Viesmīlības pakalpojumu speciālists
→ Viesnīcas istabenis

→ Viesu uzņemšanas dienesta speciālists
→ Viesmīlis
→ Vīnzinis
→ Bārmenis
VSIA "Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums"Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums,
Ventspils tehnikums
Viesnīcu un restorānu pakalpojumi811 Viesnīcu un restorānu serviss→ Pavārs
 ar specializācijām:
• Restorāna pavārs 

• Kuģa pavārs
→ Pavāra palīgs
→ Virtuves darbinieks


Mācību jomu koordinatori

Ventspils Tehnikuma mācību jomu koordinatori
Vārds/UzvārdsJomaPriekšmetsE-pasts
Gunita JansoneValoduLatviešu valoda un literatūra
Odarka KukiteValoduSvešvaloda (angļu, franču, krievu)
Solvita ĒrciņaSociālā un pilsoniskāSociālās un pilsoniskās prasmes, ekonomika
Baiba ŠulcaMatemātikasMatemātika
Sanita ZiemeleKultūras izpratnes un pašizpausmes mākslaTelpu noformēšana un floristika
Sandra KalniņaDabaszinātņuDabaszinības, ķīmija
Māra KalnejaTehnoloģijuInformācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Ivita ZaķeVeselības un fiziskās aktivitātesSports
Daiva VanagaIekļaujošā izglītībaPsihologs
Rita ZingbergaPlašāka skolēna izglītības pieredzeKarjeras konsultants
Māra KalnejaIzglītības tehnoloģiju mentorsInformācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Metodiskās jomas virsvadības protokoli

Dalīties: