Līdzdalība metodiskā darba veikšanā - VENTSPILS TEHNIKUMS

Līdzdalība metodiskā darba veikšanā

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra 2021.gada 6.aprīļa rīkojumu nr.1-2e/21/199 “Par profesionālās izglītības kompetences centru uzdevumiem”

Dalība sadarbības partneru organizētos kursos 2021./2022.m.g.

1) Izglītības kompetences centrs “Rīgas Tehniskā koledža” darba grupas sanāksmē par profesionālās izglītības programmas “Autotransports” kvalifikācijai “Automehāniķis” (4 LKI) ar iekļaujošo kvalifikāciju “Autoatslēdznieks” (3 LKI) aktualizāciju. 27.01.2022.

2) Piedalījamies PIKC “Valmieras tehnikums” darba grupas sanāksmē par “Modulārās profesionālās izglītības paraugprogrammas mācību plāna apspriedi kvalifikācijai “Mehatronisku sistēmu tehniķis”, kas notika 2021.gada 15.decembrī

3) Piedalījāmies Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma (Metodiskajā dienā seminārā – “Praktiskā pieredze mācību procesa modernizācijā, organizācijā un pedagogu sadarbībā”

4) Piedalījāmies PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” Metodiskajā dienā seminārā par:

  • PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” metodiskās jomas atbildība, paveiktais iepriekšējos mācību gados metodiskās jomas attīstībā,
  • enerģētikas nozares izglītības programmu aprobācija, veiktie pasākumi izglītības programmas Elektrotehniķis moduļu satura aktualizācijā,
  • profesionālās kvalifikācijas Elektrotehniķis profesijas standarta izstrādes gaita,plānotie pasākumi 2021./22. mācību gadā.

5) 2022. gada 21.aprīlī plkst. piedalījāmies sanāksmē,  ko organizēja Daugavpils būvniecības tehnikums

Sanāksmē izskatāmie jautājumi:

  • Modulārās izglītības paraugprogrammas “Inženierkomunikāciju tehniķis” un “Inženierkomunikāciju montētājs” grozījumi sakarā ar  Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūrā un nozaru kartē veiktajām izmaiņām.
  • Modulārās izglītības paraugprogrammas “Ēku būvtehniķis” grozījumi sakarā ar izmaiņām programmas moduļu kartē.
  • Kvalifikācijas “Būvstrādnieks” (2 LKI) apraksta, kvalifikācijas prakses satura un apraksta apstiprināšana.
  • Būvniecības nozares modulāro izglītības programmu moduļa „Būvniecības procesi un būvdarbu veidi” izmaiņas, sakarā ar eksperta atzinumu, saistībā ar Būvniecības likumā termina “būvniecības process” lietojumu vienskaitlī.

 6) 2022. gada 1.aprīlī plkst. piedalījāmies sanāksmē,  ko organizēja Liepājas Valsts tehnikums.

Enerģētikas jomas darba grupas sanāksme

 Darba sanāksmē tika apspriest modulārās izglītības programmas satura un standarta aktualitātes.

Jaunumi
Dalīties: