Dalība starptautiskā seminārā tiešsaistē - VENTSPILS TEHNIKUMS

Dalība starptautiskā seminārā tiešsaistē

2020. gada 10.-12. novembrī  Ventspils Tehnikuma projektu vadītāja Ieva Krūmiņa piedalījās Ungārijas Erasmus+ nacionālās aģentūras organizētajā Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumā (TCA) – tiešsaistes kontaktseminārā “Contact making seminar on how to engage people with low educational background”.

Tiešsaistes seminārā uzsvars tika likts uz starptautisko sadarbību, labās prakses un pieredzes apmaiņu, kā arī ieteikumiem Erasmus+ (KA1) un (KA2) projektu izstrādē pieaugušo izglītības sektorā saistībā ar semināra tēmu.

Lekcijas, diskusijas un grupu darbi tika organizēti par tēmām:

  1. jaunais Erasmus+ plānošanas periods 2021-2027;
  2. ietvara noteikšana – pieaugušo izglītības koncepcijai un politikai, lai atbalstītu pieaugušos ar zemu izglītību / pamatprasmēm;
  3. ieteikumi Erasmus+ pieteikumu izstrādē;
  4. izpratne par problēmu;
  5. motivācija mācīties;
  6. mācīšanas pamatprasmes un izaicinājumi kvalitātei;
  7. pielāgots piedāvājums: pamatprasmju pielāgošana.

Dalība seminārā sniedza jaunas zināšanas un labāku izpratni pieaugušo izglītības projektu jomā, un jaunas tehniskās iemaņas, ko pielietot projektu īstenošanā un aktivitāšu plānošanā. Seminārā piedalījās dalībnieki no Francijas, Maltas, Lietuvas, Ungārijas, Čehijas, Spānijas, Islandes, Serbijas un Nīderlandes. Šī bija lieliska iespēja popularizēt Ventspils Tehnikuma tēlu starptautiskā vidē un iegūt kontaktus jaunu sadarbību veidošanai.          

Sagatavoja:
Ventspils Tehnikuma
Projekta vadītāja
Ieva Krūmiņa
E-pasts:
Dalīties: