Programmēšanas tehniķis - VENTSPILS TEHNIKUMS
Mācību ilgums
Mācību ilgums
4 gadi / ar pamatizglītību
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Iegūstamā kvalifikācija
Iegūstamā kvalifikācija
Atbilst LKI 4. līmenim
Programmas akreditācija
Programmas akreditācija
Nr.: AP 6689
Mācību laikā apgūstamie priekšmeti
 • EIKT pamatprocesi un darbu veidi
 • EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas
 • Algoritmēšanas un programmēšanas pamati
 • Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei
 • Datorsistēmas un datortīkli
 • Sistēmu programmēšana
 • Datu bāzu programmēšana
 • Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB)
 • Programmēšanas tehnoloģijas
 • Matemātikas speciālās nodaļas
 • EIKT drošības politika
 • Industriālo iekārtu programmēšana
 • Lietotnes programmēšana
 • EIKT produktu izstrāde
 • Specifiskas programmēšanas vides
 • Programmēšanas tehniķa prakse
Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums

Programmēšanas tehniķis veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentes. Programmēšanas tehniķis strādā uzņēmumā, kas veic programmēšanu, vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants.

Video
Foto
Iesniedzamie dokumenti
 • Apliecība par pamatizglītību vai diploms par vispārējo vidējo izglītību
 • Sekmju izraksts
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
Uzņemšanas kritēriji
 • Ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu
 • Pārrunas
Dalīties: