Programmvadības metālapstrādes darbagaldu iestatītājs - VENTSPILS TEHNIKUMS

Programmvadības metālapstrādes darbagaldu iestatītājs

Mācību ilgums
Mācību ilgums
1.5 gadi
Iepriekš iegūtā izglītība
Iepriekš iegūtā izglītība
Vidējā izglītība
Iegūstamā kvalifikācija
Iegūstamā kvalifikācija
Atbilst 4. LKI līmenim
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Par programmu

Mehatronika sevī ietver četras nozares – mehāniku, elektroniku, informācijas tehnoloģijas un vadību.

Mehatronisko  sistēmu  tehniķis  strādā  ražošanas  un  servisa organizācijās, veic individuālu darbu saistībā ar  automatizētu  un  datorizēti  vadāmu  tehnoloģisku procesu  tehnisko  apkalpošanu,  ierīču  montāžu  un  regulēšanu, veic defektu atklāšanu un novēršanu.

Mehatronisko  sistēmu  tehniķis  patstāvīgi  organizē darbu, strādā ar  tehnisko dokumentāciju, konstrukciju materiāliem, veic nepieciešamo detaļu apstrādes un  izgatavošanas  tehnoloģiskos  darbus  un  mezglu montāžu.

Mehatronisko  sistēmu  tehniķis  veic  elektropiedziņas un  iekārtu  vadības  elektrisko  shēmu  montāžu  un  regulēšanu, pārzina   ierīču   un   darba  mašīnu  ciparu  vadības  tehnoloģijas,  ievada  programmas programmējamos loģiskajos kontroleros    (PLC),    ciparu    vadības    ierīcēs    un    darbagaldos   (CNC).   Kā   arī   apkalpo   darbagaldu   kontroles un vadības ierīces

Mācību priekšmeti
 • Metālapstrādes tehnoloģiju pamati
 • Tehniskās grafikas pamati
 • Automatizētā projektēšana
 • Tehniskie mērījumi, pielaides un sēžas
 • Pneimatika un hidraulika
 • Profesionālā saskarsme
 • Tehniskā mehānika
 • Programmēšanas pamati
 • Materiālmācība
 • Elektrotehnikas un elektronikas pamati
 • Elektriskie mērījumi un sensori
 • Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa
 • Kvalitātes nodrošināšanas pamati
 • Pirmā profesionālā svešvaloda
 • Otrā profesionālā svešvaloda
 • Mehatroniskās sistēmas
 • Programmējamo loģisko kontrolleru programmēšanas un regulēšanas tehnika
 • Ciparu vadības darbgaldi
Mācībām nepieciešamais
Darba apģērbs
Apavi
Dalīties: