Ir pieredze, ir izglītība! - VENTSPILS TEHNIKUMS

Ir pieredze, ir izglītība!

Ir pieredze, ir izglītība!

Ventspils Tehnikumā 2023. gada 11. februārī notiks eksāmens pieaugušajiem – Enerģētikas nozares praktiķiem, profesionāļiem, ar mērķi atzīt profesionālās prasmes un iegūt kvalifikāciju “Elektrotehniķis”. Ārpus formālās izglītības iegūto profesionālo prasmju atzīšanas būtība ir tāda, ka pieaugušie, kuri dzīves gaitā ir ieguvuši darba pieredzi, var pieteikties kārtot eksāmenu profesionālās kvalifikācijas saņemšanai.

Visā valstī šī pasākuma oficiālā devīze: “Ir pieredze, ir izglītība!”.

Ventspils Tehnikumā ir iespējams pieteikties eksāmenam šādu 12 kvalifikāciju saņemšanai:

 1. Datorsistēmu tehniķis;
 2. Elektrotehniķis;
 3. Mašīnbūves tehniķis;
 4. Inženiersistēmu būvtehniķis;
 5. Rokas lokmetinātājs (MMA);
 6. Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG);
 7. Automehāniķis;
 8. Pavārs;
 9. Viesu uzņemšanas dienesta speciālists;
 10. Tūrisma pakalpojumu konsultants;
 11. Programmēšanas tehniķis;
 12. Mehatronisku sistēmu tehniķis.

Lai pieteiktos eksāmenam, jāraksta iesniegums, iepriekš sazinoties ar Mūžizglītības un karjeras izglītības centru. Pēc iesnieguma saņemšanas tiek slēgts līgums un pretendents veic valstī noteiktajā cenrādī norādīto iemaksu un gatavojas eksāmenam. Visu pasākumu ietvaros pretendentiem tiek nodrošinātas līdz 4 bezmaksas konsultācijām.

Ja eksāmens ir nokārtots, tad līdz 2023. gada beigām ir iespējams saņemt izlietotās naudas atmaksu – līdz pat 100% apmērā. Informācija par kompensāciju: http://bit.ly/3ZvweWS

Jautājumu gadījumā, sazinieties ar Ventspils Tehnikuma Mūžizglītības un karjeras izglītības centru, zvanot pa tālruni 25709377 vai rakstot e-pastu .

Informācija par profesionālās kompetences novērtēšanu: http://bit.ly/3w1CKam

Papildus informācija:
Evita Roģe
Ventspils Tehnikuma
Mūžizglītības un karjeras izglītības centra vadītāja
e-pasts:

Dalīties: