Īstenotie rezultāti projekta "Darba vidē balstītās mācības" ietvaros 2021./2022. mācību gadā - VENTSPILS TEHNIKUMS

Īstenotie rezultāti projekta “Darba vidē balstītās mācības” ietvaros 2021./2022. mācību gadā

Īstenotie rezultāti projekta “Darba vidē balstītās mācības” ietvaros 2021./2022. mācību gadā

Īstenotie rezultāti projekta Nr.8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksē uzņēmumos” ietvaros 2021./2022.mācību gadā

Jaunajā mācību gadā atceļoties COVID-19 radītajiem ierobežojumiem, kas iepriekšējā mācību gadā atstāja negatīvu ietekmi uz darba vidē balstīto mācību un mācību prakšu plānu īstenošanu, tika īstenotas projekta ietvaros rekorddaudz mācību prakses.

2021./2022.mācību gadā Ventspils Tehnikumā īstenotas:

– 18 darba vidē balstītas mācības;
– 307 darba vidē balstītas prakses.

Prakses vietas, kurās atradās visvairāk audzēkņu: SIA “Elektriķis”, SIA “Aspired”, SIA “Bucher Municipal”, SIA “Fix”, SIA “Profline”, SIA “Volts-1”, SIA “Dalagro serviss”, SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”, SIA “Daga”, SIA “Olesen Invest”, Ventspils Muzejs, SIA “Roted In”, SIA “TechGym” un PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”.

2021./2022.m.g. Ventspils Tehnikums ar projekta SAM 8.5.1. finansējumu ir nodrošinājis audzēkņus ar IAL un darba apģērbu.

Vairāk par projektu: šeit

Dalīties: