Jūnijā sāksies jauno audzēkņu uzņemšana Ventspils Tehnikumā - VENTSPILS TEHNIKUMS

Jūnijā sāksies jauno audzēkņu uzņemšana Ventspils Tehnikumā

Jūnijā sāksies jauno audzēkņu uzņemšana Ventspils Tehnikumā

Ventspils Tehnikums topošo audzēkņu uzņemšanu 2022./2023. mācību gadam uzsāks 2022.gada 13.jūnijā.

Dokumentus būs iespēja iesniegt klātienē Ventspils Tehnikumā, Saules ielā 15, Ventspilī vai arī attālināti vietnē www.ventspilstehnikums.lv. Uzņemšana turpināsies līdz augusta beigām.

Izglītojamie programmās tiek uzņemti konkursa kārtībā, pamatojoties uz iepriekšējās izglītības atestāta vērtējumiem (matemātikā, latviešu valodā, fizikā, ķīmijā, dabas zinībās, informātikā, vēsturē un pirmajā svešvalodā), pārrunu un vispārējā zināšanu pārbaudes testa rezultātiem.

2022./2023.m.g. audzēkņi tiks uzņemti šādās izglītības programmās:

 

Nr.p.k.NozareIzglītības programmaKvalifikācija
1.TūrismsĒdināšanas pakalpojumi Pavārs (specializācija Restorāna pavārs)
Viesnīcu pakalpojumiViesu uzņemšanas dienesta speciālists
Restorāna pakalpojumiViesmīlis
Tūrisma pakalpojumiTūrisma pakalpojumu konsultants
2.EnerģētikaEnerģētika un elektronikaElektrotehniķis
InženiermehānikaVēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis
3.BūvniecībaSiltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijaInženiersistēmu būvtehniķi
4.Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības (auto un spēkrati)MehatronikaMehatronisku sistēmu tehniķis
Inženiermehānika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģijaMašīnbūves tehniķis
AutotransportsAutomehāniķis
Metālapstrāde*Rokas lokmetinātājs (MMA), lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
5.Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijasDatorsistēmas, datu bāzes un datortīkliDatorsistēmu tehniķis
ProgrammēšanaProgrammēšanas tehniķis

Lai pieteiktos mācībām, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iesniegums (veidlapa valsts budžeta grupām);
  • vispārējo pamatizglītību apliecinoša dokumenta kopija;
  • sekmju izraksta kopija;
  • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) – ar norādi par atļauju apgūt konkrēto profesiju;
  • 4 fotokartītes 3×4 cm.

Dokumentu kopijām pēc pieprasījuma jāuzrāda oriģināli.

Mācību ilgums ir 4 gadi (*metinātājs – 1 gadīga programma) pilna laika klātienē ar integrētu attālināto mācību metodi.

Sekojiet jaunumiem Ventspils tehnikuma mājas lapā www.ventspilstehnikums.lv, kā arī sociālajos tīklos Facebook un Instagram.

Informāciju sagatavoja:
Evita Roģe
Ventspils Tehnikuma
Mūžizglītības un karjeras izglītības centra vadītāja,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.nr.: +371 25709377
E-pasts:

Dalīties: