Noslēgušās projekta "GLO-VET" apmācības - VENTSPILS TEHNIKUMS

Noslēgušās projekta “GLO-VET” apmācības

2020. gada 3., 4. un 17. decembrī norisinājās Erasmus+ projekta “GLO-VET” apmācības tiešsaistē pedagogiem un projekta koordinatoriem. Starptautiskā mācību vidē Ventspils Tehnikuma pedagogi iepazina ilgtspējīgas attīstības mērķus un iespējas tos integrēt mācību procesā.

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts “GLO-VET – profesionālajā izglītībā veicināt globālo atbildību un ilgtspējīgas darbības” saīsinājumā “GLO-VET”. Projekta aktivitāti organizēja projekta koordinators –  Luksia (Somija), tajā piedalījās visi projekta partneri: Bromangymnasiet (Zviedrija), Ventspils Tehnikums (Latvija) un Alen Mulimedia (Spānija). Apmācību mērķis –  profesionālās izglītības pedagogiem iemācīt jaunas pedagoģiskās metodes, lai mācību procesā iekļautu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, izveidotu sadarbību ar citiem pedagogiem, kā arī, lai dalītos pieredzē un labās prakses piemēriem. Apmācībās pieredzē dalījās eksperti:  Antti Rajala (Izglītības zinātņu doktors un pētnieks, strādā universitātēs Oulu and Helsinki),  Hanna Hjerppe (Maģistrs izglītības zinātnēs, strādā par globālās izglītības vēstnieci NVO Taksvärkki ry), Erkka Laininen (OKKA fonds mācību, izglītības un personības attīstībai), Heidi Hovi-Sippola (Strādā lauksaimniecības jomā Perho, Kulinārijas, tūrisma un biznesa koledžā), Sami Tornikoski (Avarana) un Bitte Åström (Bromangymnasiet direktore).

Tiešsaistē tika pielietoti daudzveidīgi digitālie rīki mācību rezultātu atspoguļošanai, tika organizēts darbs jauktās grupās, kā arī individuāli skolu ietvaros, lai pārspriestu iegūtās zināšanas un dalītos iespaidos. 17.decembrī – noslēdzošajā apmācību dienā katra partnerskola individuāli diskutēja, plānoja un izstrādāja idejas, kā savā skolā un mācību priekšmetos integrēt ilgtspējīgas attīstības mērķus. Idejas tika piefiksētas un prezentētas pārējiem apmācību dalībniekiem. Lai gan priekšā vēl ir liels darbs, mēs visi esam ar kopīgu mērķi un motivāciju veidot labākas attiecības ar vidi mums apkārt ilgtermiņā – šāds secinājums tika gūts apmācību laikā. Ieguvumi no apmācībām ir starptautiska pieredze pedagoģijas jomā, jaunas mācību metodes un idejas, sadarbības prasmju pilnveidošana, jauna mācību pieredze un kontakti. Ventspils Tehnikuma pedagoģe Varvara Sproģe jau ir iedvesmojusies un izmantojusi apmācībās gūto pieredzi mācību procesā, arī citiem pedagogiem ir lieliskas idejas kā pielietot apgūtās zināšanas un prasmes, un izmantot starppriekšmetu saikni.

Plašāka informācija par Erasmus+ projektu “GLO-VET” ir pieejama projekta mājaslapā https://www.glo-vet.eu/.  

Sagatavotājs:
Ventspils Tehnikuma
Projekta vadītāja
Ieva Krūmiņa
E-pasts:

Dalīties: