Ārpusformālo prasmju atzīšana - VENTSPILS TEHNIKUMS

Ārpusformālo prasmju atzīšana

Esi ieguvis vidējo izglītību, Tev piemīt zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras iegūtas darba un personiskajā pieredzē, un Tu vēlies iegūt valsts atzītu dokumentu, kas paplašinātu Tavas karjeras iespējas?

Piesakies ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai Ventspils Tehnikumā!

Profesionālās kompetences vērtēšanas mērķis ir novērtēt zināšanas, prasmes un kompetences atbilstoši profesijas standartā noteiktajām prasībām.

Vērtēšanas rezultātā personai pēc sekmīgi nokārtota profesionālas kvalifikācijas eksāmena tiek izsniegts valsts atzīts profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments. Pakalpojumā ietilpst konsultācijas pie zinoša profesionālā pedagoga.

Pasākuma ietvaros Ventspils Tehnikumā var pieteikties sekojošu profesionālo kvalifikāciju novērtēšanai:

 • Programmēšanas tehniķis (Programmēšana) – 4. LKI;
 • Datorsistēmu tehniķis (Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli) – 3. PKL/4. LKI;
 • Pavārs (Ēdināšanas pakalpojumi) – 3. PKL/4. LKI;
 • Viesu uzņemšanas dienesta speciālists (Viesnīcu pakalpojumi) – 4. LKI;
 • Tūrisma pakalpojumu konsultants (Tūrisma pakalpojumi) – 4. LKI;
 • Mašīnbūves tehniķis (Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģija) – 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL), kas atbilst 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (LKI);
 • Inženiersistēmu būvtehniķis (Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija) – 3. PKL/4. LKI;
 • Elektrotehniķis (Enerģētika un elektrotehnika) – 3. PKL/4. LKI;
 • Rokas lokmetinātājs (MMA) – 2. PKL/3. LKI;
 • Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) – 2. PKL/3. LKI;
 • Mehatronisku sistēmu tehniķis (Mehatronika) – 4. LKI;
 • Automehāniķis (Autotransports) – 4. LKI.

Ja vēlies saņemt sīkāku informāciju vai pieteikties profesionālās kompetences novērtēšanai, raksti vai zvani 25709377. Vienosimies par sadarbību!

NORMATĪVIE AKTI, KAS NOSAKA ĀRPUSFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBU:

PROFESIONĀLĀ TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU IESPĒJAS VENTSPILS TEHNIKUMĀ (VISAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS IR LICENCĒTAS UN AKREDITĒTAS):

Piešķiramā kvalifikācija: Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)
Izglītības programmas joma: Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Izglītības programmas grupa: Mehānika un metālapstrāde
Izglītības programmas kopa: Metālapstrāde
Īstenošanas ilgums: 480 st.
Prasības iepriekš iegūtai izglītībai: pamtizglītība
Licences numurs: P-15816
Akreditācijas derīguma termiņš: 19.04.2023

Piešķiramā kvalifikācija: Elektromontieris
Izglītības programmas joma: Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Izglītības programmas grupa: Enerģētika
Izglītības programmas kopa: Enerģētika un elektrotehnika
Īstenošanas ilgums: 640 st.
Prasības iepriekš iegūtai izglītībai: pamatizglītība
Licences numurs: P-16447
Akreditācijas derīguma termiņš: 17.10.2024

Piešķiramā kvalifikācija: Mehatronisko sistēmu tehniķis
Izglītības programmas joma: Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Izglītības programmas grupa: Mehānika un metālapstrāde
Izglītības programmas kopa: Mehatronika
Īstenošanas ilgums: 960 st.
Prasības iepriekš iegūtai izglītībai: Vidējā izglītībā
Licences numurs: P-15817
Akreditācijas derīguma termiņš:

Piešķiramā kvalifikācija: Datorsistēmu tehniķis (izglītības programma iesniegta ir licencēšanai un akreditācijai)
Izglītības programmas joma: Datorika
Izglītības programmas grupa: Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Izglītības programmas kopa: Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Īstenošanas ilgums: 960 st.
Prasības iepriekš iegūtai izglītībai: Vidējā izglītībā
Licences numurs:
Akreditācijas derīguma termiņš:

Ārpusformālo prasmju atzīšanas aktualitātes
Dalīties: