Apmācības Pearson BTEC 3.līmeņa prasmju programmā “Darba prasmes” - VENTSPILS TEHNIKUMS

Apmācības Pearson BTEC 3.līmeņa prasmju programmā “Darba prasmes”

Ar 7. septembri tika uzsāktas apmācības Pearson BTEC 3.līmeņa prasmju programmā “Darba prasmes”, pēc kursu apguves izglītojamie iegūs sertifikātu, kas no darba devēju puses tiek augsti vērtēts vairāk nekā 70 pasaules valstīs.

Apmācības tiek realizētas projekta “Augsta līmeņa zināšanu, praktisko iemaņu un izpratnes efektīva izmantošana reģionālās nodarbinātības veicināšanai” ietvaros, kā arī projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Informācija par projektu: https://bit.ly/2CqRhEp

Dalīties: