Erasmus+ mobilitātes ēdināšanas jomas pedagogiem un grupu audzinātājām - VENTSPILS TEHNIKUMS

Erasmus+ mobilitātes ēdināšanas jomas pedagogiem un grupu audzinātājām

Erasmus+ mobilitātes ēdināšanas jomas pedagogiem un grupu audzinātājām

Tiek izsludināta pieteikšanās Erasmus+ projekta dalībnieku atlases konkursiem uz Grieķiju un Portugāli.
1) Kursi ēdināšanas jomas pedagogiem Grieķijā (2024.gada 3. – 9.marts), 4 dalībnieki.
2) Darba ēnošanas vizīte grupu audzinātājām Portugālē (2024.gada 5. – 9.marts), 4 – 5 dalībnieki.

Lai piedalītos atlases konkursā:
1) jāiesniedz aizpildīta dalībnieka pieteikuma anketa – veidlapa pieejama šeit
2) jāiesniedz CV EUROPASS latviešu un angļu valodās – paraugs pieejams šeit
3) nepieciešams sagatavot motivācijas vēstuli latviešu un angļu valodās

Visa informācija un dokumenti ir jānosūta līdz 24.01.24. elektroniski uz , ar norādi “Pieteikums dalībai Erasmus+”

Lai izvēlētos atbilstošākos kandidātus, tiks ņemti vērā šādi kritēriji:
• motivācija piedalīties projektā un doties mācību pieredzē uz ārzemēm;
• profesionālas prasmes;
• svešvalodu zināšanas;
• Sabiedriskā aktivitāte (papildu darba veikšana projektos un/vai ārpusstundu pasākumos Ventspils Tehnikumā, un audzēkņu sagatavošana profesionālo prasmju konkursiem).

Projekta Erasmus+ “Personu mobilitāte mācību nolūkos profesionālās izglītības sektorā” Nr.2023-1-LV01-KA121-VET-000126522 aktivitātes stiprinās Ventspils Tehnikuma kompetenci starptautisko prakšu organizēšanā, paplašina sadarbības iespējas izglītojamo apmācībā, papildina skolā iegūto prasmju lietošanas iespējas, veicina izglītojamo mācību sasniegumu rezultātus.

Projekts Nr. 2023-1-LV01-KA121-VET-000126522

Informāciju sagatavoja:
Ieva Krūmiņa
Ventspils Tehnikuma
Projektu vadītāja
E-pasts:

Dalīties: